• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde

Kollektiv ulykkesforsikring

Gi dine ansatte økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke.

  • Fleksibel forsikring

  • Konkurransefortrinn som arbeidsgiver

  • Økonomisk trygghet for de ansatte

Jeg ønsker tilbud
Jeg ønsker tilbud

Hvorfor velge kollektiv ulykkesforsikring?

Bedriften viser ansvar ovenfor de ansatte og deres familie i arbeidstiden og utenfor hvis de blir utsatt for en ulykke. Ansatte opplever det som økonomisk trygghet å vite at de får erstatning for påførte skader ved ulykke eller et uhell.

Forsikringen er fleksibel slik at bedriften selv velger om forsikringen skal gjelde kun i arbeidstid, kun på fritiden eller hele døgnet. Forsikringssum kan velges på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp (G) eller et fast beløp. Forsikringssummen betales ut som en engangserstatning, og utbetales til person som er utsatt for skade, eller til deres etterlatte.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen kan gjelde både for medisinsk invaliditet og dødsfallserstatning.

Medisinsk invaliditet

Livsvarig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade, inkludert behandlingsutgifter. Ved skade beregnes erstatningssummen i forhold til fastsatt varig invaliditetsgrad. Det kan avtales at det ikke skal utbetales erstatning under en bestemt invaliditetsgrad, for eksempel 5 % eller 15 %.

Dødsfallserstatning

Død som følge av en ulykkesskade. Det utbetales et engangsbeløp til den forsikredes ektefelle eller samboer.

Se vilkår

Kollektiv ulykkesforsikring (PDF)

Ofte stilte spørsmål om kollektiv ulykke

Har dere vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Det enkleste er å melde hendelsen gjennom vår digitale løsning i nettbanken.

  • Meld hendelse her

Våre personalforsikringer

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB