Annen sykdom

Sikre dine ansatte en utbetaling ved varig arbeidsuførhet, selv når sykdommen ikke er relatert til yrket.

 • Viser ansvar overfor ansatte

 • Forsikringen gjelder både på jobb og privat

 • Forsikret for sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom eller arbeidsulykke

Jeg ønsker tilbud
Jeg ønsker tilbud

Hva er annen sykdom?

Annen sykdom dekker sykdom som ikke er yrkesutløst, altså der yrkesskadeforsikring ikke strekker til. De ulike elementene i denne forsikringen er valgfrie, noe som innebærer at din bedrift selv kan utvide eller velge bort enkelte dekninger etter eget ønske og behov.

Hva kan forsikringen dekke?

 • Tap av arbeidsevne og inntekt
  Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet fra og med 40 %. Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden.
 • Ménerstatning
  Erstatning gis for varig medisinsk invaliditet over 50 %.

Eksempler på sykdommer som dekkes:

 • Kreft
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Belastningslidelser

Se vilkår

Annen sykdom

Har du vært utsatt for uhell eller skade?

Våre personalforsikringer

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB