• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Fritidsskade­forsikring

Vis ekstra ansvar og få mer fornøyde ansatte ved å ha forsikring som gjelder dine ansattes fritid.

Bilde av en far med to sønner i en sofa som leker sammen
  • Bli en attraktiv arbeidsgiver

  • Gi de ansatte en ekstra trygghet

  • Reduser de ansattes behov for private forsikringer

Jeg ønsker tilbud

Hva er fritidsskadeforsikring?

Fritidsskadeforsikringen gjelder dersom en ulykke eller skade oppstår i fritiden eller til og fra jobb. Yrkesskadeforsikring, som er lovpålagt, dekker for skader, arbeidsuførhet og død som skjer i arbeidstid, men de fleste ulykker som fører til uførhet eller død skjer utenfor arbeid. For mange bedrifter er derfor ikke yrkesskadeforsikring nok.

Produktinformasjon (IPID)

Fritidsskadeforsikring (PDF)

Vilkår personalforsikring

  • Se vilkårene
Bilde av en mannlig lege og en mannlig pasient med krykker på sykehus

Hva dekker fritidsskadeforsikring?

Tap i fremtidig erverv
Tapt evne til i framtiden å tjene til livets opphold ved hjelp av eget arbeid. Inkluderer også tapt inntekt og merutgifter. Erstatning for tap i fremtidig erverv er basert på varig ervervsuførhet.

Ménerstatning
En varig skade på eller i kroppen, for eksempel tap av en hånd. Ménerstatning er basert på medisinsk invaliditet.

Tap av forsørger
Erstatning til forsikredes ektefelle eller samboer. Det utbetales også barnetillegg til forsørgede barn.

Vår fritidsskadeforsikring er fleksibel og du kan utvide eller velge bort enkelte dekninger. Du kan også øke eller redusere forsikringssummene, alt etter ønske og behov.

Våre personalforsikringer

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av DNB Livsforsikring AS.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB