bilde av dame

Ikke uroe deg for løpende lønnsutbetalinger om en av dine ansatte skulle bli sykemeldt.

Hva er sykelønnsforsikring?

Hvis en av dine ansatte blir sykemeldt, kan din bedrift allikevel ha lønnsutbetalinger utover det folketrygden dekker for vedkommende. Med en sykelønnsforsikring slipper bedriften å tenke på disse utgiftene. Forsikringen passer for bedrifter med ansatte med årslønn høyere enn 6 G.

Fordeler

Bedriften

  • Får dekket lønnsutbetalinger til ansatte som er sykemeldt

 

Ansatte

  • Får sikret samme inntekt ved langvarig sykdom

Hva dekker forsikringen?

Folketrygden dekker kun lønn opp til 6 G. Med en sykelønnsforsikring får bedriften erstattet lønnsutbetalinger utover 6 G i sykemeldingsperioden etter en avtalt karenstid og erstatningstid.

 

Erstatningen gis som en dagsats per sykedag, og dekker lønnsutbetalinger i intervallet 6 til 12 G.


Størrelsen på erstatningen avhenger av dagpengesatsen til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir.

Vanligvis avtales en erstatningstid på 360 dager. Utbetaling starter etter en karenstid på 16 dager. Dette betyr at sykemeldte ikke får erstatning for de første 16 fraværsdagene.


Se forsikringsvilkår for Sykelønn
 

Bestem pris:

Det kan avtales både kortere erstatningstid og lengre karenstid, noe som er med på å bestemme prisen. Forsikringen kan omfatte alle ansatte som har krav på sykepenger fra folketrygden.

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. mai 2020 er 101.351 kroner.