Investering og plassering

Mynter

Vi tilbyr et bredt utvalg av investeringsprodukter som passer alt fra enkeltpersonforetak via investeringsselskap til store bedrifter og offentlige institusjoner. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å finne de løsningene som passer din bedrift!

Bankinnskudd  Plasseringskonto
12 frie uttak per kalenderår
Plasseringskonto
Fastrenteinnskudd
Forutsigbart og risikofritt med fast rente
Fastrenteinnskudd
Verdipapirfond  Aksjefond
Overlat investeringene til profesjonelle forvaltere
Aksjefond
Kombinasjonsfond
Investeringer i både aksjefond og rentefond
Kombinasjonsfond 
Obligasjonsfond
Investerer i lange rentepapirer med mulighet for bedre avkastning enn pengemarkedsfond
Obligasjonsfond
Pengemarkedsfond
Investerer i rentepapirer med kort løpetid. Et alternativ til bankinnskudd
Pengemarkedsfond 
Verdipapirer Aksjer
Hos oss kan du handle aksjer på internett eller via megler     
Aksjer
Obligasjoner
Investering i rentebærende verdipapirer
Obligasjoner
Private Equity
Private Equity er eksponering mot det unoterte markedet og kjennetegnes ved aktivt eierskap
private equity
Eiendomsinvesteringer
Investeringer i næringseiendom har historisk sett gitt god risikojustert avkastning
DNB Scandinavian Property Fund
 

Rentebetingelser

» Innskuddsrenter