• Chatbot
  • Kundeservice

Denne siden retter seg mot bedrifter og profesjonelle investorer.

Obligasjoner og sertifikater

Vi tilbyr innhenting av kapital, samt investeringsmuligheter i det globale gjeldsmarkedet.

Finansiering gjennom obligasjoner
  • Bred dekning innen både High Yield og Investment Grade

  • Tilrettelegger alle typer sertifikater og obligasjoner

  • Et av Norges fremste analysemiljøer

Fixed Income Sales (mail)
Obligasjoner-prospera-2023

Vi løser finansieringsbehov

Har deres bedrift, kommune eller institusjon behov for finansiering gjennom et obligasjonslån? Vår Investment Banking-avdeling bistår utstedere med behov for fremmedkapital. Våre medarbeidere besitter bred kunnskap og erfaring innen et bredt spekter av sektorer. I Prospera er vi rangert som beste tilrettelegger av obligasjons- og sertifikatlån i Norge 14 år på rad.

Obligasjoner for privatpersoner

Privatpersoner som vil investere i obligasjoner bør vurdere obligasjonsfond, eller andre typer rentefond. Fondet kjøper da andeler i ulike obligasjoner på vegne av deg som investor.

  • Mer om ulike rentefond

Bærekraftige obligasjoner

DNB er markedsleder i det norske markedet for bærekraftige obligasjoner. Vi tilbyr flere ulike typer obligasjoner som er øremerket investeringer med både miljømessig og sosial positiv påvirkning.

Låneopptak gjennom obligasjoner og sertifikater

Både obligasjonslån og sertifikatlån er omsettelige rentebærende verdipapirer. I utgangspunktet er disse låneproduktene ganske like, men sertifikater har kortere løpetid og er gjerne mer standardiserte enn obligasjonslånene. Lånene er normalt avdragsfrie og tilbakebetales i sin helhet ved forfall.

Hvem trenger obligasjonslån?

Typiske utstedere av obligasjoner er store selskaper, banker, boligkredittforetak, kommuner, og fylkeskommuner. Et obligasjonslån kan være usikret, sikret eller garantert av et annet selskap enn utstederen. For finansforetak klassifiseres obligasjonsgjelden i henhold til egne kapitaldekningsregler. Klassifiseringen avgjør investors status ved eventuelt mislighold.

Hvor kan obligasjoner handles?

De fleste obligasjoner og sertifikater er notert på Oslo Børs, Nordic ABM eller utenlandske markedsplasser. Dette betyr at de kan handles gjennom banker og private meglerforetak, slik som hos i DNB Markets.

Hva er obligasjoner og sertifikater?

Både obligasjoner og sertifikater er verdipapirer som benyttes til finansiering. De blir også kalt obligasjonslån og sertifikatlån. Både Obligasjonslån og sertifikatlån brukes av kommuner, store selskap, banker eller andre som et alternativ til vanlig banklån, eller som et tillegg for å spre risikoen knyttet til banklån.

Ønsker dere å investere i obligasjoner eller sertifikater?

Som en av Norges største tilretteleggere av børsnoterte lånepapirer har vi til enhver tid løpende emisjoner for bl.a. andre banker, kommuner, fylkeskommuner og større selskaper. Disse er åpne for større plasseringer. Risikoen ved en investering i obligasjoner og sertifikater utgjøres i hovedsak av kredittrisiko mot utstederen. Det kan også være en likviditetsrisiko avhengig av omsettelighet, samt markedsrisiko grunnet kurssvingninger og renterisiko. Bærekraftrisiko kan også påvirke verdien av en investering negativt. Les om det her.

Priser og vilkår

Vi har ikke standardiserte priser for våre obligasjonsprodukter. Ved kjøp og salg av obligasjoner vil kursdifferanse mellom kjøps- og salgskurs variere fra handel til handel. Priser for utstedelse blir tatt direkte med utsteder.

Skjermdump-dnbalpha-small

Les de nyeste analysene på DNB Alpha

Anerkjente kredittanalyser

DNB Markets har et av Norges høyest rangerte analysemiljøer og har 14 dyktige analytikere på kredittsiden. Kredittanalytikerne har bred produkt- og markedserfaring, og samarbeider tett med salgsapparat og makroanalytikerne. Sammen dekker vi over 50 enkeltselskaper, samt det øvrige kredittmarkedet. Hver uke publiseres oppdateringer og kommentarer på kreditt og High Yield. Gjennom analyseplattformen DNB Alpha får du tilgang til disse analysene og kommentarene.

Våre Investment Banking-tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB