Nettbutikk - Trollweb

Spørsmål og svar om nettbutikken

Hva blir totalkostnaden i forbindelse med etablering av nettbutikken?

Dersom du ønsker å kjøpe tilleggstjenester utover de tjenestene som ligger i nettbutikkløsningene, kan du enkelt gjøre det. Dette må vurderes ut i fra hvilke behov du har for nettbutikken din.

Priser og anbefalte tjenester finnes under "tilleggstjenester". I snitt bruker en gjennomsnittlig nettbutikk fra 5 000-15 000 kroner frem mot lansering (inkl. etablering). Det er ingen skjulte kostnader, og man kan alltid velge ekstra tjenester på et senere tidspunkt.

Hva blir den løpende månedskostnaden?

Avhenging av hvilken pakke som velges, ligger månedsprisen inkludert betalingsløsninger og innløsning fra ca. 1 700 kroner per måned og oppover til ca. 3 000 kroner per måned.
Du kan til enhver tid endre pakkeløsning både oppover og nedover, og det er kun tre måneders løpende, forskuddsvis fakturering.

Hva er bindingstiden?

Det opereres ikke med bindingstid. Løpende månedskostnader faktureres forskuddsvis per tre måneder og kan sies opp når som helst.

Hvor lang tid tar det fra jeg har bestilt til nettbutikken er klar til å kunne jobbes med?

Normalt er den klar og du har fått tilsendt tilgangsinformasjon innen 24 timer.

Hvor lang tid tar det fra jeg har bestilt til nettbutikken kan åpne?

Det kommer helt an på din arbeidsinnsats med å få lagt opp kategorier og produkter. Normalt bruker de fleste minimum 3-4 uker, noen mer.

Må jeg ha eget domene?

Nei, du kan åpne butikken på domene.shop.trollweb.no, for eksempel "Karis Fashion" vil mest sannsynlig bli karifashion.shop.trollweb.no.

Dersom du ønsker eget domene (enten .no eller .com), kan du bestille det ved å bare sende en e-post til salg hos Trollweb.

Hva skjer dersom jeg trenger økt kapasitet, ønsker å oppgradere nettbutikkløsning?

Når nettbutikken er i ferd med å nå full kapasitet for antall ordrer og besøk, vil du få en melding fra nettbutikkleverandør om at du bør oppgradere nettbutikken din. Dette for å sørge for at du alltid har en lynrask nettbutikk. Det er enkelt å bytte mellom de ulike løsningene.

Hvor ofte får vi oppgjør fra Visa/Mastercard?

Nets utbetaler oppgjør for Visa og Mastercard ukentlig etter at provisjon er fratrukket. Små og mellomstore bedrifter kjører normalt ukentlig oppgjør, mens det er helt ned mot daglig oppgjør hos de større kundene. En hyppigere utbetaling må avtales spesielt med Nets. Hyppigheten av oppgjørsrapporter kan du også selv definere, men da basert på oppgjørstid (f.eks. ukentlig eller daglig).

Ser jeg forskjell på hvilken omsetning (Visa/Mastercard) som kommer via nettbutikken og fysisk butikk?

Det opprettes normalt to brukerstedsnummer når det er snakk om avtale for både nett og fysisk. Da er hver transaksjon tilknyttet hvert sitt brukerstedsnummer og du ser da hvilken omsetning som kommer via nett eller fysisk handel. Hvis begge deler går på samme brukerstedsnummer er det ingen mulighet til å skille transaksjoner fra hverandre, annet enn evt på transaksjonsreferanser.
» Her logger du inn på Nets' nettside

Oppgjør via Faktura

Omsetning via faktura utbetales hver 7. dag etter at provisjon er fratrukket.

Faktura fra leverandørene av nettbutikken

  • Trollweb fakturerer månedsprisen for nettbutikken forskuddsvis for tre måneder av gangen. Første faktura sendes den 1. i påfølgende måned etter bestilling. Alle priser er eksklusiv mva.
  • DIBS fakturerer månedsprisen for betalingsløsningene forskuddsvis for tre måneder av gangen.
  • Nets fakturerer transaksjonskostnader for bruk av kort i nettbutikken kvartalsvis i etterkant.
  • Bring fakturerer for varer du har sendt,  to ganger i måneden.  

 

Support hos Trollweb

Supporthenvendelser utover det som er inkludert i den enkelte nettbutikkløsning blir loggført og belastet i henhold til den gjeldende timeprisen (pt. 1 250,-). Support belastes per påbegynte kvarter (15 minutter) og faktureres etterskuddsvis. Full fakturaspesifikasjon sørger for at man har god oversikt over hva som er belastet. Henvendelser som tar mer enn 5 timer å løse krever alltid godkjenning av deg som kunde, slik at det ikke kommer noen overraskelser.

Referansekunder

» På Trollwebs nettside kan du se hvilke bedrifter som bruker denne nettbutikkløsningen