PC

Hvordan åpne og avslutte konto?

Dersom du har rollen bestiller eller administrator kan du enkelt åpne ny eller avslutte konto i bedriftsnettbanken.

 

» Se forklaringsfilm - Hvordan åpne eller avslutte konto

 

» Logg inn for å åpne konto
» Logg inn for å avslutte konto
 
Gi tilgang til konto i annen parts nettbank?

Fullmaktsskjema

 
 

Konto

Hvor finner jeg bilag?

» Se forklaringsfilm - Hvordan finne bilag

Du kan enkelt hente bilag i bedriftsnettbanken.

1. Velg 'Konto' i menyen, deretter 'Ny kontoinformasjon' / 'Siste transaksjoner'
2. Velg den aktuelle konto og dato, og klikk 'Vis oversikt'
3. Finn den aktuelle betalingen og klikk på forstørrelsesglasset under 'Bilag'

I arkivet finner du også en rekke bilag. Du finner arkivet ved å klikke på 'Betaling' i menyen, og klikk deretter på 'Arkiv'. Velg meldingstype, kontonummer og periode, og klikk på 'Hent meldinger.

Hvor finner jeg saldo og kontooversikt?

Saldo og kontooversikt finner du i bedriftsnettbanken.

Velg 'Konto' i menyen, og deretter 'Ny kontooversikt' / 'Siste transaksjoner'.

Hvor finner jeg oversikt over bevegelser på kontoen?

Velg 'Konto' i menyen, og deretter 'Ny kontoinformasjon' / 'Siste transaksjoner'
Velg så den aktuelle konto og dato, og klikk på 'Vis oversikt'.

Hvilke kontotyper kan jeg opprette i nettbanken?

Du kan opprette flere kontotyper selv i bedriftsnettbanken: Driftskonto, Skattetrekkskonto, Plasseringskonto, Klientkonto og Valutakonto. Kontoen vil være klar til bruk i nettbanken med en gang.
» Logg inn for å åpne konto

Når kontoen er opprettet, må administrator tildele rettigheter.
Kontoen er tilgjengelig i nettbank umiddelbart og klar for bruk neste virkedag.

Hvor finner jeg kontoutskrifter?

Kontoutskrifter finner du i bedriftsnettbanken.

Velg 'Konto' i menyen, og deretter 'Kontoutskrift'.

Trenger du informasjon om betalinger som er eldre enn 18 måneder, finner du disse i nettbanken under 'Betaling' i menyen, deretter 'Arkiv'.

Hvor finner jeg informasjon om hvem som har betalt?

Innbetalingsbilag med informasjon om avsender finner du i bedriftsnettbanken:
Velg 'Betaling' og 'Innbetalinger' i hovedmenyen.
 
Giro for innbetalinger merket 'kopi av giro sendt i egen forsendelse' finner du i bedriftsnettbanken:
1. Velg 'Betaling' og 'Arkiv' i hovedmenyen
2. Velg 'Innbetalingsmelding'

Hvordan fungerer en skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto passer for alle bedrifter som utbetaler lønn eller pensjon til ansatte som betaler skatt.

Husk at innskudd til denne kontoen ikke kan disponeres fritt. Har du ved en feil overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke Kemnerkontoret om å frigi pengene.

Hvordan åpne en klientkonto?

Klientkonto brukes til å forvalte midler som tilhører klienter. Kontotypen er derfor kun et tilbud til lovpålagte virksomheter som advokater,  forsikringsmeglere, eiendomsmeglere, fondsforvaltere og inkassobyråer.

Opprette klientkonto for første gang?
Kontakt din kundeansvarlig eller ring 915 04800, så vil vi hjelpe deg.

Behov for flere klientkontoer?
Ny konto åpner du selv i bedriftsnettbanken.

Hvor finner jeg rentebetingelser?

Tilganger til konto

Jeg har konto i DNB, men ikke nettbank. Hvordan bestiller jeg det?

Hvordan kan jeg legge til, endre eller fjerne brukere i nettbanken?

En administrator kan legge til, endre eller fjerne brukere i nettbanken.
» Logg inn for å legge til, endre eller fjerne brukere

Her finner du fremgangsmåten for å gjøre dette selv i bedriftsnettbanken.

Hvordan gir jeg tilgang til kontoer i nettbanken?

En administrator kan tildele kontorettigheter til andre brukere i bedriftsnettbanken.

Her finner du en detaljert fremgangsmåte for hvordan dette gjøres.
Ser du etter hvordan du kan gi noen innsyn i konto, eksempelvis en regnskapsfører?
Til dette behøver du å gi en fullmakt.
» Se detaljert forklaringsfilm - Hvordan gi og få fullmakt i nettbanken

Hvordan gi andre, for eksempel regnskapsførere, tilgang til mine kontoer?

En fullmakt er nødvendig hvis du skal gi eller få tilgang til en konto på et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank.
 
Illustrasjonsfoto mann

Enklere hverdag i bedriftsnettbanken

Her finner du nyttige tips om hva du kan gjøre selv i bedriftsnettbanken.

» Finn veiledninger og videoer
Mann som holder mobiltelefon

BankID på mobil

Logg deg inn i bedriftsnettbanken med mobilen. Like sikkert, bare mye enklere.

» Les mer om BankID på mobil
Se også: Produkter og tjenester, Avtalevilkår, Priser, Internasjonal skatterapportering