custody

Våre produkter og tjenester er utviklet for å gi våre kunder robuste og effektive løsninger med høy grad av automatikk og maskin-til-maskin kommunikasjon. I tillegg har vi gode web-løsninger som gir våre kunder enkel tilgang til penge- og verdipapirkonto, transaksjoner og beholdninger, og en meget god løsning for å håndtere corporate actions.

For institusjonelle investorer og finansforetak

Custody er en samling av tjenester innen post-trade delen av verdikjeden. Produktene retter seg mot institusjonelle investorer og finansforetak, og vi tilbyr gode løsninger for blant annet:

  • Verdipapiroppgjør og oppbevaring for både norske og utenlandske verdipapir
  • Håndtering av utbytte og corporate actions (selskapshendelser)
  • Nyhetsbrev og markedsinformasjon
  • Hjelp til skatterefusjon i reclaim-markeder
  • Depotmottakertjenester for kapitalforvaltere som er underlagt UCITS og AIFM regelverket
  • Verdipapirutlån gjennom både Principal og Agentprogrammer
  • Elektronisk tegning og innløsning av norske og utenlandske fond

For mer informasjon kan du kontakte oss på custody@dnb.no