Telefon og e-post til Verdipapirtjenester

For å sende e-post klikk på navnet for aktuell avdeling.

Område   Telefon             
Verdipapirservice                      
Kontofører investor/ VPS-konto   915 04800
Verdipapirtjenester på Internett   915 04800
Aksjer    
- kontofører utsteder aksjer   23 26 80 20
Selskapstjenester på Internet   23 26 80 21
- kontofører utenlandske selskap   23 26 80 16
Emisjoner   23 26 80 20
Obligasjoner   23 26 80 19  
Verdipapirtjenester    
Oppgjør norske og utenlandske verdipapirer  Oppgjør- og depottjenester utenlandske og norske verdipapirer, norske kunder. Gjelder VPS-konto som starter med 05005, 05203, 07004 og 08265
Fax: 24 05 02 53
23 26 86 10
     
VPfinansiering med forvalteroppgjør   56 13 28 50
VPfinansiering   56 13 28 50
Verdipapirlån   24 16 92 20
Custody Oppgjør og depottjenester norske verdipapir, utenlandske kunder  
Depotmottaker Lovforankret rolle som depotmottaker for fond regulert gjennom lovverket for verdipapirfond og alternative investeringsfond. 
Corporate Actions Teknisk rådgivning knyttet til aksjestruktur eller aksjekapital for selskaper
Fax: 24 05 02 54
 
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler