Telefon og e-post til Verdipapirtjenester

For å sende e-post klikk på navnet for aktuell avdeling.

Område   Telefon             
Verdipapirservice                      
Kontofører investor/ VPS-konto   915 04800
Verdipapirtjenester på Internett   915 04800
Aksjer    
- kontofører utsteder aksjer   23 26 80 21
Selskapstjenester på Internet   23 26 80 21
- kontofører utenlandske selskap   23 26 80 16
Emisjoner   23 26 80 20
Obligasjoner   23 26 80 19  
Verdipapirtjenester    
Oppgjør norske og utenlandske verdipapirer  Oppgjør- og depottjenester utenlandske og norske verdipapirer, norske kunder. Gjelder VPS-konto som starter med 05005, 05203, 07004 og 08265
Fax: 24 05 02 53
23 26 86 10
     
VPfinansiering med forvalteroppgjør   56 13 28 50
VPfinansiering   56 13 28 50
Verdipapirlån   24 16 92 20
Custody Oppgjør og depottjenester norske verdipapir, utenlandske kunder  
Depotmottaker Mail: depotmottaker@dnb.no
Corporate Actions Teknisk rådgivning knyttet til aksjestruktur eller aksjekapital for selskaper
Fax: 24 05 02 54
 
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler