illustrasjonsbilde: numbers up
DNB kan tilby utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner en rekke tjenester.

Allmennaksjeselskap plikter å opprette et aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS), mens aksjeselskap kan velge om de vil registrere aksjene i et slikt aksjeeierregister, eller føre aksjeboken selv. DNB er bindeleddet mellom utstedere og VPS og kan derfor tilby utstedere av aksjer og obligasjoner en rekke tjenester:

 • Administrasjon og vedlikehold av aksjeboken
 • Statistikker og utskrifter
 • Skatterapportering
 • Utbyttedistribusjon og andre utbetalinger
 • Teknisk tilrettelegging ved selskapshendelser som emisjoner, oppkjøp, splitt, spleis, fusjon, fisjon etc.
 • Bistand på generalforsamlinger, som utsendelse av innkalling, mottak av påmeldinger og gjennomføring av selve generalforsamlingen
 • Registrering av RISK, justeringsfaktorer og ligningsverdi
 • Vedlikehold av obligasjon- og sertifikatlån
 • Vedlikehold av lån, avregning av renter og avdrag, endring av utestående beløp, avdragsplaner eller løpende rente
 • Bistand med registrering av put- og call-opplysninger

Registrering av aksjeregisteret i VPS vil eliminere selskapets arbeidsoppgaver ved føring av aksjebok, utbetaling av utbytte, utferdigelse av oppgaver til ligningskontorene og Aksjonærregisteret, samt produksjon av adresseetiketter etc. Rapportering av RISK-beløp, justeringsfaktorer og ligningsverdi kan også foretas via VPS på årsoppgaven til aksjonærene.

Foretakstjenester på internett

DNB kan tilby en internettløsning som innebærer at alle foretak som er registrert i VPS vil få mulighet til enkelt å hente ut egen foretaksinformasjon og ha direkte innsyn i eierregisteret.

Foretaket vil selv kunne laste ned datagrunnlaget direkte fra Foretakstjenester og behandle dette videre i egne systemer uten å kontakte sin kontofører. På denne måten sparer man tid og kostnader.

Du vil i tillegg få tilgang til tjenester som er spesielt egnet for deg som jobber med Investor Relations. Tilleggstjenestene forenkler blant annet arbeidet i forbindelse med styremøter og er et godt hjelpemiddel for års- og kvartalsrapportering.

Tjenesten gir også:

 • Eierregister inntil tre dager tilbake i tid
 • Detaljert informasjon og statistikk om eierne av foretaket
 • Oversikt over pågående og historiske foretakshendelser
 • Historiske data og rapporter tilpasset ditt behov