illustrasjonsbilde: tabell
DNB kan tilby utstedere av aksjer og obligasjoner en rekke tjenester.


Kontofører utsteder aksjer

Norge har som kjent to aksjelover - en for allmennaksjeselskaper og en for aksjeselskaper. En viktig forskjell mellom de to lovene er at almennaksjeselskaper plikter å opprette et aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS).

Les mer om kontofører utsteder aksjer

Kontofører utsteder obligasjoner

DNB yter teknisk bistand ved utstedelse. Vi registrerer nye obligasjons- og sertifikatlån. I tillegg forestås registrering av fysiske obligasjoner på investors VPS-konto.

Les mer om kontofører utsteder obligasjoner


Selskapshendelser

Over tid vil et selskap ha behov for endringer knyttet til aksjestruktur eller aksjekapital. Eksempler på dette kan være utbytter, emisjoner, splitt eller lignende. DNB bistår med teknisk rådgivning ved slike behov.

Les mer om selskapshendelser

Selskapstjenester på internett

DNB kan tilby en internettløsning som innebærer at alle selskap som er registrert i VPS vil få mulighet til å hente egen selskapsinformasjon via internett.

Les mer om selskapstjenester
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler