Verdipapirtjenester

børsen

Vi i Verdipapirtjenester tilbyr ulike tjenester til aktører i verdipapirmarkedet. Vi gjør livet enklere for utstedere av aksjer og obligasjoner, vi er kontofører for VPS konti, vi tilbyr finansiering og verdipapirutlån, og vi har et bredt utvalg av post-trade løsninger for institusjonelle investorer og finansforetak.

VPS-konto og Investortjenester

mann og ark
VPS-kontoen er for oppbevaring av dine verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen. I Investortjenester har du mulighet til å se all informasjon om dine verdipapirer.

VPfinansiering og utlån av aksjer

finansieringsgraf
Securities Finance tilbyr finansiering ved kjøp av verdipapirer og lån av aksjer for shortsalg.


 

Custodytjenester for institusjonelle investorer og finansforetak

custody illustrasjon
Post-trade tjenester til det institusjonelle segmentet.

Kontofører utsteder

illustrasjon tall oppover
DNB kan tilby utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner en rekke tjenester, herunder teknisk bistand ved ulike selskapshendelser. Gjennom Selskapstjenester har du full oversikt over aksjeboken til selskapet, og kan utføre en rekke selvbetjente tjenester.