Som en tilleggstjeneste til VPfinansiering tilbyr vi VPfinansiering med forvalteroppgjør. Med denne tilleggstjenesten kan du finansiere handler gjennom DNB uansett hvilken megler du utfører handelen hos.
grafDet er ikke nødvendig at du instruerer DNB om hver enkelt transaksjon, men det er viktig at du i forbindelse med handelsoppdraget gir din megler beskjed om at handelen skal gjøres opp gjennom forvalteroppgjøret mot DNB (forvalternummer "05260").
 
Trekk på rammen kan kun gjøres i forbindelse med verdipapirhandler som DNB Markets gjør opp gjennom forvalteroppgjøret (Delivery-Versus-Payment, eller DVP). Før en DVP-transaksjon bekreftes må imidlertid DNB kontrollere at transaksjonen ikke medfører at kundens finansieringsramme overskrides og at kundens egenandel blir for liten. Hvis DVP-transaksjonen medfører en overskridelse vil DNB ikke bekrefte transaksjonen. Det er kundens ansvar å skaffe dekning for oppgjøret.
 
Andre transaksjoner enn DVP-transaksjoner ut av VPS-kontoen aksepteres kun når kundens egenandel fortsatt er stor nok etter at transaksjonen er foretatt. Alle transaksjoner inn på VPS-konto uten tilsvarende utbetaling er selvsagt i orden.
 
Minimum finansieringsramme det kan søkes om dersom du ønsker VPfinansiering med forvalteroppgjør er kr 1 million.
 
NB! For kunder som har VPfinansiering med forvalteroppgjør vil megler i DNB Markets kun ha innsyn på konto dersom du på forhånd har gitt fullmakt til dette.

Bli kunde

For å søke om VPfinansiering med forvalteroppgjør må du henvende deg til din kundeansvarlige (megler/ kundebehandler) i DNB, alternativt kan du laste ned skjema under ”Mer informasjon” i kolonnen til høyre og sende inn:
  • ferdig utfylt søknad
  • to siste måneders lønnsslipp
  • siste års selvangivelse
For bedrifter gjelder siste års næringsoppgave inkludert noter.

Søknad inkludert innteksdokumentasjon sendes direkte til:
DNB Markets
Kundeetablering
Postboks 7100
5020 Bergen

DNB Markets videreformidler din søknad til relevant kredittavdeling