Lederpensjon

Rdhret dame som str over bord

Ønsker du å sikre ledere og andre sentrale medarbeidere en ekstra god pensjon? Vi hjelper deg med å finne løsninger som passer for din bedrift.

Rådgivning

Med bakgrunn i individualiseringen av pensjon og endringer i pensjonssystemene vil behovet for ekstra pensjon for ledere og nøkkelpersoner øke. I dag har allerede en av fem bedrifter denne type avtaler.

Vi har landets største fagmiljø på dette området og hjelper til med å skreddersy avtaler til din bedrift. Våre rådgiverne er lokalisert i de største byene i Norge og dekker hele landet.

Hvorfor lederpensjon?

En god lederpensjon er med på å sikre pensjon som står i forhold til lønnsnivået. Pensjonen kan også bidra til å sikre bedriften stabilitet på ledersiden og sørge for at bedriften er konkurransedyktig ved fremtidig lederrekruttering.
 

Rådgivning og produktløsninger

Førtidspensjon
Supplerende pensjon
Avløsningspensjon
Kompensasjonsordninger
Analysere og sikre pensjonsavtale

Nyttig informasjon

Ofte stilte spørsmål om pensjon

Kontakt oss - Åpningstid mandag - fredag 08 - 18.
915 04800
Spørsmål