Valutahandel på internet (MET)

mglerrum
Er din virksomhed eksponeret mod valutaændringer? Med DNB MET (Markets Electronic Trading) får din virksomhed mulighed til at købe valuta direkte i netbanken DNB Connect.
Hold dig opdateret på markedsudviklingen indenfor valuta, råvare og rentemarkedet, så jeres virksomhed kan tage hurtigere beslutninger og tilpasse sig markedsændringer.

DNB MET er et tilægsmodul i DNB Connect, der indeholder 3 forskellige moduler; markedsinformation, e-bekræftelse og valutahandel.

Markedsoversigt
Markedsoversigten giver dig en realtids oversigt over valuta, rente- og råvaremarkedet.

e-Bekræftelse
Løsningen for e-Bekræftelse giver dig en unik mulighed for at kontrollere og godkende valutavekslinger, der er gjort via DNB's mæglerbord eller MET

Valutahandel
Denne løsning giver dig som kunde muligheden for at afdække valutarisiko online. Løsningen dækker spot, termin (valutasikring) og valuta-swap på over 100 forskellige valutakryds.