Til Meld skade

Meld skade betalingsforsikring

Har du hatt uhell eller skade?

  • Meld skade

Har du ikke nettbank?

Skjema til bruk ved skademelding:

Ferdig utfylte skademeldinger med vedlegg kan sendes til:

DNB Livsforsikring
Postboks 7500
5020 Bergen

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB