Ny bankhverdag med PSD2

PSD2 er et direktiv som gir deg større valgfrihet og en enklere bankhverdag. Du bestemmer selv hvilke tjenester du ønsker å benytte og hvilke aktører som skal ha tilgang til dine data.
 
psd2 in text over blue circle

Hva er PSD2?

PSD2 (Revised Payment Services Directive) er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette direktivet også betalingstjenester i Norge.
  
De nye reglene åpner for at betalingstjenester kan utføres av andre enn banken du har kontoen din i. I praksis betyr det at du eller din bedrift kan koble kontoer fra andre banker inn i våre tjenester og få samlet alle dine kontoer på ett sted. Dersom du ønsker å samle kontoene dine hos oss må du aktivt samtykke til dette.
  
I PSD2 stilles det også nye krav til sikkerhet for å redusere risikoen for svindel og beskytte kundenes data, og man må påregne å måtte bruke BankID og pinkode oftere enn før.
 
Elin Borhaug

Nye muligheter

Vi ser fram til å tilby nye og spennende tjenester. Målet er å gjøre hverdagen enklere og bedre for kundene våre. Vi vet at de gjerne vil ha data fra flere kilder for bedre innsikt. Dette skal vi tilby mer av i fremtiden, også i samarbeid med andre aktører.
  
- Elin Borhaug, forretningsutvikler i storkundemiljøet i DNB
 

Dette lurer flere på

Hvordan får jeg knyttet en konto fra annen bank til DNB?

Gjennom nettbanken, mobilbanken og andre tjenester vil du få tydelig beskjed om muligheten til å koble opp andre bankers kontoer når det er tilgjengelig.

Hvordan får jeg knyttet en DNB-konto til en annen tjeneste?

Dette er avhengig av tjenesten du vil benytte. Alle banker og godkjente tredjeparter hvor du kan knytte til kontoer vil tilpasse det i sine tjenester. Fellesnevneren er at det skal være tydelig for deg og at du alltid må gi et samtykke. 
  
Tredjepartsaktører, det vil si andre tilbydere av betalingstjenester enn bankene, vil være underlagt de samme kravene som andre betalingsforetak når det gjelder autorisasjon og sikkerhet.

Er det noe spesielt jeg bør tenke på?

Dersom du ønsker å bruke en annen bank eller en tredjepart er det viktig å lese samtykket slik at du vet hva dine data kan brukes til. Hvis du ønsker at andre tjenester skal få tilgang til dine DNB kontoer, er det i den tjenesten du gir samtykke.
 
Retten til å gi samtykke ligger hos deg som eier eller disponerer kontoen, det gjelder også fullmakter til kontoer, eksempelvis et familiemedlem, eller fullmakt på en bedriftskonto.
 
Et samtykke har varighet på maks 90 dager, og ved utløp må det fornyes. DNB har ikke mulighet til å endre på et samtykke gitt til en tredjepart - det er du som har kontrollen.

Kan jeg reservere meg?

Nei, det finnes ingen reservasjon, men du kan velge å ikke benytte denne type løsninger.

Hvem kan få tilgang til min informasjon og hvor kan jeg se hvem som har tilgang?

Din informasjon deles kun dersom du eller en disponent på din konto har samtykket til dette. Dersom du velger å dele kontoinformasjon med en tredjepart, vil det stå i samtykket til tredjeparten hvordan tilgangen behandles. 
 
Det er i utgangspunktet du som må holde oversikten over tilgangene du gir, men vi skal også lage en oversikt i nettbank på hvilke aktører som du har gitt tilgang til dine DNB kontoer. Ønsker du å fjerne en tilgang, må det gjøres hos den aktøren eller i den tjenester hvor tilgangen er gitt.

Jeg ønsker å utvikle løsninger som bruker DNB sine APIer, hva gjør jeg?

Ønsker du å utvikle tjenester som bruker DNB sine tjenester og APIer, vil du finne informasjonen du trenger på: developer.dnb.no

Hvor finner jeg mer informasjon?

Det er litt avhengig av hva du leter etter, men du kan lese mer i denne fagartikkelen.