Verdipapirtjenester

Illustration photo, small forest. Securities services DNB
Verdipapirtjenester yter en rekke tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er både private og institusjonelle som utsteder, handler eller investerer i norske og utenlandske verdipapirer.

Oppgjørs- Clearing og Depottjenester

Verdipapirtjenester tilbyr spesialiserte tjenester innen oppgjør, clearing, håndtering av selskapshendelser for kunder i inn- og utland. Vi tilbyr også Depotmottakertjenester for norske og svenske fondsforvaltere.  Våre tjenester er toppratet av Global Custodian.

Vi tilbyr blant annet:
 • Oppgjør
 • Håndtering av selskapshendelser
 • Skatterefusjoner
 • Avstemning på generalforsamlinger med fullmakt
 • Fjernmedlemstjenester
 • Clearingstjenester
 • Depotmottakertjenester for fondsforvaltere

Verdipapirfinansiering og Verdipapirlån

Vi tilbyr tjenester som gir investorer muligheten til å låne eller låne ut penger eller verdipapirer mot sikkerhet. Dette med tanke på å forbedre avkastningen, oppgjøret eller andre strategiformål. Vi kan tilby dette mot et bredt utvalg av verdipapirer, både nasjonale og internasjonale aksjer og obligasjoner.

Vi tilbyr blant annet:
 • Utlån av aksjer, både prinsipal- og agency lending
 • Skreddersydd finansiering mot verdipapirdepot
 • Verdipapirfinansiering/Marginkonto

Kontoførertjenester for utsteder og investor

Verdipapirtjenester tilbyr kontoførertjenester for utstedere av finansielle instrumenter som er registrert i VPS, inkludert kapitalendringer på oppdrag fra utstedere og meglerforetak.

Vi tilbyr blant annet:
 • Kontoførerfunksjon for norske og utenlandske selskaper
 • Kontoførerfunksjon for obligasjoner og sertifikater
 • Teknisk gjennomføring av selskapshendelser mot VPS
 • VPS-kontohold for private investorer
Verdipapirtjenester deltar aktivt i utviklingen av lokal infrastruktur, og vi er sterkt opptatt av det norske markedet.
Kontakt oss
Sentralbord
04800

International offices

world map

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Shanghai

Telefon:
(switchboard)
+ 86(21)61322888

Adresse:
DNB Bank ASA
Shanghai Branch
901, Shanghai Central Plaza,
381 Huai Hai Zhong Lu,
Shanghai, 200020, China

Kart

DNB China

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore