Online tjenester

  • hand on ipadDigitale løsningerBåde for deg og dine kunder

Gjennom nettbanken DNB Connect får du tilgang til en rekke av våre online tjenester, som valutahandel, trade finance og likviditetsløsninger. Våre løsninger er tilpasset større bedrifter, enkel integrasjon og optimal sikkerhet.

Nettbank
Nettbanken knytter sammen alle dine kontoer uavhengig av land, valuta eller bank. Få tilgang og kontroll over dine kontoer i bedriftens eget likviditetssystem. Våre løsninger kan integreres med eksisterende systemer.
nettbanken 
DNB Finsight
Med DNB Finsight får din bedrift komplett oversikt over likviditeten i dag og i fremtiden. Finsight sammenstiller dine finansielle data, og gir deg alt på ett sted. Dette frigir tid til å gjøre strategiske valg på vegne av din bedrift.
DNB Finsight
Credit manager
Credit Manager gir deg en digital oversikt over kreditter, vilkår og dokumentasjon. Selvbetjeningsfunksjoner gjør det enkelt å trekke digitalt på rammene, og å rapportere på finansielle nøkkeltallsklausuler til banken. 
Credit manager
Mobilbank bedrift
Med Nettbank har du også tilgang til mobilbank bedrift. Mobilbanken gir deg tilgang til betalingstjenester for norske kontoer. Rettigheter og tilganger er de samme som du har i nettbanken og er enkle å adminstrere. Mobilbank lar deg også godkjenne betalinger,.
mobilbank bedrift
Valutahandel online
Markets Electronic Trading (DNB MET) gir din bedrift tilgang til å følge med på, kursutvikling i valuta- og rente markedet, markedsnyheter og analyser, utføre og få oversikt over utførte valutavekslinger.
valutahandelonline
Varslingstjenester
Er du på reise, eller mye ute av kontoret, gir varslinger deg mulighet til å være oppdatert på bedriftens pengestrøm.
varslingstjenester
Likviditetsmodul
Likviditetsmodulen er et verktøy som gir deg likviditetsstrømmene når du har mange kontoer i Norge og internasjonalt.
likviditetsmodulen
Internasjonal Cash Pool (ICP)
Styringsverktøy for konsern med internasjonal virksomhet.
ICP
Treasury Management System (TMS)
Optimal kontroll og prognostisering - med Kyriba TMS får du tilgang til en markedsledende løsning for Treasury Management.
kyriba
Vipps
Norges mest populære betalingstjeneste! Vipps gjør det enklere å ta betalt både fysisk og digitalt.
vipps