Lederpensjon

lederpensjon
Ønsker du å sikre ledere og andre sentrale medarbeidere en ekstra god pensjon? Vi hjelper deg med å finne løsninger som passer for din bedrift.

Rådgivning

Med bakgrunn i individualiseringen av pensjon og endringer i pensjonssystemene vil behovet for ekstra pensjon for ledere og nøkkelpersoner øke. I dag har allerede en av fem bedrifter denne type avtaler. Vi har landets største fagmiljø på dette området og hjelper til med å skreddersy avtaler til din bedrift. Våre rådgiverne er lokalisert i de største byene i Norge og dekker hele landet.

Hvorfor lederpensjon?

En god lederpensjon er med på å sikre pensjon som står i forhold til lønnsnivået. Pensjonen kan også bidra til å sikre bedriften stabilitet på ledersiden og sørge for at bedriften er konkurransedyktig ved fremtidig lederrekruttering.

Rådgivning og produktløsninger

  • Førtidspensjon
  • Supplerende pensjon
  • Avløsningspensjon
  • Kompensasjonsordninger
  • Analysere og sikre pensjonsavtale