dame og barn

Hvordan melde ifra om skade eller et uhell?

Skader som tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken skal meldes oss umiddelbart på telefon
+ 47 915 04818 mandag-fredag 08.00-16.00 + 24-timers vakttelefon.

» Meld skade her

Har du spørsmål om kjøp av forsikring, faktura eller andre servicehenvendelser kan du ta kontakt med oss på telefon
+ 47 915 04800 mandag-torsdag 08.00-20.00,
fredag 08.00-18.00.

Hvor finner jeg forsikringsbevisene mine?

Forsikringsbevisene finner du innlogget i nettbanken under "Pensjon og forsikring" og "Forsikringsbevis" i hovedmenyen.

Ofte stilte spørsmål om forsikring

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.

Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.

TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften.

Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

» Her finner du utfyllende informasjon om trafikkforsikringsavgiften

Jeg ønsker å klage på et forsikringsprodukt. Hvordan?

Ved klager eller reklamasjon på rådgivning eller skadeoppgjør oppfordrer vi deg å sende en epost til klageservice@dnb.no eller et brev til:

DNB Forsikring AS
v/ Klageservice
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

Øvrige klager og reklamasjoner kan rettes til kundesenteret vårt via chat eller ved å ringe 915 04800.Sier dere opp den gamle forsikringen min når jeg kjøper ny?

Når du tegner forsikringer hos oss sier vi opp skadeforsikringene i ditt tidligere selskap. Personforsikringer (livs- og uføreforsikring samt barneforsikring) får vi ikke sagt opp for deg. Disse må du si opp selv, men du bør vente med å gjøre det til du har fått beskjed fra oss at helseerklæringen ble godkjent.

Forsikringene mine fornyes nå. Hvorfor har prisen endret seg?

Forsikringsavtaler fornyes en gang hvert år. Når forsikringene fornyes vil du motta et forsikringsbevis med oppdaterte priser og vilkår. Som regel blir prisene justert opp i tråd med indeksreguleringer (generell prisøkning for varer og tjenester), men skadestatistikken for ditt område, aldersgruppe, objekttype osv. kan gjøre at prisendringen avviker fra indeksreguleringen. Dersom forsikringen nå omfatter mer enn tidligere vil også det gi utslag på prisen.

Jeg skal bruke bilen min til øvelseskjøring. Hva må jeg gjøre?

Du trenger ikke å gjøre endringer på bilforsikringen. Det er ledsageren som regnes som fører av bilen og er ansvarlig.

Hvordan sier jeg opp mine forsikringer hos dere?

Dersom du ikke lenger har behov for forsikringen(e) du har hos oss kan du skrive til oss fra nettbanken og forklare årsaken til at du ønsker å si opp forsikringen. Vi må vite årsaken da det har innvirkning på oppsigelsestiden. Ved bytte av forsikringsselskap må det nye selskapet sende oppsigelse på vegne av deg. For kjøretøy gjelder egne regler. Se spørsmål og svar om bilforsikring. 

Kan jeg forsikre hunden/katten min hos dere?

Ja. Så lenge du har en hovedforsikring (hus, innbo, bil eller fritidsbolig) hos oss kan du tegne forsikring på hund og katt.

Hva er samlerabatt?

Samlerabatt er en ordning som gjør at forsikringene dine blir billigere jo flere forsikringer du har hos oss. Samlerabatten beregnes på følgende måte:

3 forsikringer = 5% rabatt
4 forsikringer = 10% rabatt
5 forsikringer = 15% rabatt

 

Faktura

Kan jeg ha månedlig faktura?

Ja. Vi anbefaler for øvrig å bruke eFaktura, Avtalegiro eller Vipps-faktura for å unngå fakturagebyr og termintillegg.

Hvordan oppretter jeg Avtalegiro og/eller eFaktura for min forsikringer?

Det kan du opprette i nettbanken under "Dagligbank og lån" –> "Avtalegiro og eFaktura" –> "Opprett ny avtale". Bruk informasjonen som står på fakturaen din.

Kan jeg betale forsikringsfakturaen min med Vipps?

Ja, DNB Forsikring tilbyr betaling via Vipps-Faktura.

» Les mer om Vipps faktura her
 
dekningsgaranti

Dekningsgaranti

Dekningsgaranti får du på alle våre Best-forsikringer. Vi garanterer deg dermed at ingen forsikringsselskap i Norge gir deg bedre dekning enn oss. Dekker noen det, dekker vi det!

» Les mer om dekningsgaranti her

Hus og innbo

Jeg har flyttet til ny bolig. Hva gjør jeg?

Før du flytter inn i din nye bolig må du ha en innboforsikring (og husforsikring dersom du har kjøpt hus). Du kan beregne et tilbud i nettbanken under "Pensjon og forsikring" og "Mine skadeforsikringer". For å avslutte gammel forsikring må du ta kontakt med oss på chat eller på telefonnummer 915 04800.

Hvilke skader må meldes til politiet?

Brann og tyveri er skader som skal meldes til politiet.

Hva gjør jeg ved tyveri av sykkel?

 • Kontakt DNB skadeavdeling på telefon 915 04818 eller meld skaden direkte på nett her
 • Anmeld forholdet på politiets hjemmesider
 • Dokumenterer pris på tilsvarende sykkel

Hva gjør jeg ved tyveri eller innbrudd?

 • Kontakt DNB skadeavdeling på telefon 915 04818 eller meld skaden direkte på nett her
 • Anmeld forholdet på politiets hjemmesider
 • Dokumenterer gjenstandene

Hva gjør jeg ved brann?

 • Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
 • Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.
Ta kontakt med oss på telefon 915 04818 for å melde skade.

Tips: vi anbefaler at alle beboere i bygningen øver på evakuering ved brann. Det bør avtales en fast møteplass.

Hva gjør jeg ved vannskade?

Ved rørbrudd steng hovedstoppekran, ta kontakt med lokal rørleggervakt.
 • Fjern mest mulig av vannet, og flytt møbler og andre eiendeler for å begrense skaden
 • Ta bilder og notater, dette vil komme godt med i saksbehandlingen
 • Ta kontakt med oss på telefon 915 04818 for å melde skade
Tips: alle i husstanden bør vite hvor stoppekranen er og hvordan denne fungerer.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager skadedyr, sopp eller råteskader?

 • Kontakt DNB skadeavdeling på telefon 915 04818
 • Kontakt et skadedyrselskap
 

Reiseforsikring

Dekker reiseforsikring uhellskade på mobil?

Reiseforsikringen dekker ikke uhellsskader på mobil, nettbrett eller datamaskin. Har du Reise Best dekker vi uhellsskader på annet reisegods inntil kr 2500,-.

Kan jeg utvide varigheten på reiseforsikringen min?

Reise Best kan utvides til å omfatte reiser på inntil 1 år mens reiseforsikring tilknyttet kredittkort har en øvre grense på 6 måneder. Ta kontakt med oss på chat eller 915 04800 før du reiser.

Hvor mye koster det å utvide reiseforsikringen min?

Dersom du skal være borte lenger enn reiseforsikringens varighet koster det 500 kr per påbegynte uke utover forsikringen opprinnelige varighet. Kredittkortforsikring for flere reisende koster 800 kr per påbegynte uke.

Trenger jeg reiseforsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Helsetrygdekortet er kun gyldig i EØS-området og Sveits.

Reiseforsikring dekker, i tillegg til medisinsk behandling, også en rekke andre hendelser som kan skje i forbindelse med en reise. Se oversikt her

Jeg er syk og på reise. Hva gjør jeg?

Er du eller medreisende blitt syke kontakt Falck Global Assistance på telefon +47 24 06 29 90. De hjelper deg å finne lege og sykehus og har tilgang til egen medisinsk kompetanse. Har du andre utgifter i forbindelse med sykdom, ta vare på kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding til DNB Forsikring.

Jeg er blitt syk og kan ikke reise. Hva gjør jeg?

Sørg for å avbestille reisen så fort du er kjent med at du ikke kan reise. Be om bekreftelse på avbestilling fra reisearrangør hvor det også fremkommer hva man eventuelt får refundert. Reisedokumenter, bekreftelse på avbestilling samt dokumentasjon på avbestillingsårsak (legeerklæring som bekrefter akutt sykdom) sendes inn sammen med skademeldingsskjema til DNB Forsikring.

Jeg har blitt frastjålet eiendeler på reise. Hva gjør jeg?

Når du har blitt frastjålet eiendeler på reise er det viktig at du melder ifra om tyveriet til lokale myndigheter. Når du kommer tilbake til Norge sender du oss en skademelding.

» Send skademelding her

Min bagasje er forsinket. Hva gjør jeg?

Sørg for å få bekreftelse på forsinket bagasje på flyplassen, ofte kalt PIR (PIR – property irregularity report). Er bagasjen forsinket i over  4 timer, kan du kjøpe nødvendig klær og toalettsaker i perioden bagasjen er savnet og ta vare på kvitteringer. Når du kommer tilbake til Norge, send inn skademelding. Ha kvitteringer og bekreftelse (PIR) tilgjengelig.

» Send skademelding her

Jeg er rammet av flystreik. Hva gjør jeg?

Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise.

» Se også Forbrukerrådets sine sider for hva du har krav på ved streik
 

Bilforsikring

Jeg vil avslutte bilforsikringen min. Hva gjør jeg?

Solgt, vraket eller stjålet kjøretøy:
Du behøver ikke gi oss beskjed om at kjøretøyforsikringen skal opphøre, dette får vi beskjed om fra Statens Vegvesen. Vi kan ikke avslutte forsikringen før vi får beskjed fra Statens Vegvesen.
Eventuelt for mye innbetalt forsikringspremie og Trafikkforsikringsavgift vil automatisk bli refundert. 
Du må fortsatt kontakte oss: 
 • Når du har levert tilbake et leaset kjøretøy.
 • Ved endring på kjøretøy som ikke krever ansvarsforsikring. (For eksempel uregistrert kjøretøy, tilhenger, campingvogn osv)
Hvis du har kjøpt ny bil, kan du tegne ny forsikring her.

Kan jeg tegne forsikring på bilen til barnet mitt?

Så lenge barnet er over 18 år kan man ikke forsikre kjøretøyet. Han/hun må selv beregne tilbud i nettbanken eller ta kontakt med oss på chat eller på telefon 915 04800. Personer under 18 år er for unge til å inngå forsikringsavtaler. Forsikringen må stå på foresatte frem til vedkommende fyller 18 år.

Hvilke skader må meldes til politiet?

Alle hendelser som involverer tyveri, hærverk eller personskader skal meldes til politiet.

Jeg har kollidert bilen min. Hva gjør jeg?

Tilkall medisinsk personell om personer har blitt skadet. Fyll ut skademelding sammen med motparten.
 • Meld i fra til DNB Forsikring ved å sende melding fra nettbanken eller ringe 915 04818 (+47 915 04818 fra utlandet)

Hvilke skader er dekket av kun ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er den lovpålagte forsikringen som dekker skader bilen din eventuelt påfører andre personer eller andres eiendom. Vi har i tillegg inkludert en forsikringsdekning som heter fører- og passasjerulykke som gir utbetaling dersom fører eller passasjer skulle blitt skadet som følge av en ulykke.

Hva dekkes av delkaskoforsikring?

I tillegg til å dekke det som er omfattet av ansvarsforsikringen vil du ha dekning for følgende hendelser:
 • Veihjelp
 • Brann
 • Tyveri
 • Glasskader

Når trenger jeg kaskoforsikring?

I tillegg til det som er omfattet av ansvar og delkasko dekker kaskoforsikring plutselige og uforutsette skader på ditt eget kjøretøy. Er du innblandet i en ulykke hvor motparten får skylden vil skadene på din bil dekkes av motpartens ansvarsforsikring, men hvis ingen andre kan klandres for skaden må du ha kaskoforsikring for å få dekket skadene på din bil. Man bør ha kaskoforsikring om man er avhengig av bilen og ikke har råd til å miste den verdien den utgjør.

Bil og bonus

Hva er bonus og hvor mye har jeg i bonus?

Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien i forhold til grunnpremien, inntil du har oppnådd 75% reduksjon.Du kan se hvor mye bonus du har på forsikringsbeviset som du finner under "Pensjon og forsikring" og "Mine skadeforsikringer".

Når får jeg bonustap?

 • Bonustap får du hvis du bruker kaskoforsikringen din til å reparere skade på egen bil.
 • Du får også bonustap om vi må erstatte skade som du er ansvarlig for, selv om du ikke fikk skade på egen bil.
 • Du kan få bonustap selv om noen andre er ansvarlig for din skade. Dette vil være i de sakene vi ikke har mulighet til å få igjen utlegget vårt. Et eksempel kan være at når en ukjent bil har kjørt på din bil.
Du kan ha opptjent en bonusfri skade gjennom Bonusbulken, les mer om denne her.

Hvilke skader gir ikke bonustap?

• Redning, glass-, brann- og tyveriskader
• Påkjørsel av dyr
• Naturskader
• Skader som dekkes av maskinskadedekningen på Best-forsikringen

Jeg har kjørt firmabil. Kan jeg få høyere bonus?

For å kunne overføre bonus fra firmabil til privat forsikring kreves det en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver. Ta kontakt med oss på chat eller telefon 915 04800.

Jeg har eid bil i utlandet. Kan jeg få høyere bonus?

Dersom du har kjørt bil i USA, Canada eller et europeisk land kan du få innvilget inntil 50 % bonus. For å få innvilget bonusen må det foreligge dokumentasjon på skadefri kjøring fra ditt utenlandske forsikringsselskap.

Hvor lenge beholder jeg opptjent bonus, uten å ha bil?

Ubrukt bonus utgår etter 3 år.

Når øker bonusen min?

Bonusen din øker en gang i året såfremt du ikke har hatt en skade. Bonusøkningen skjer samtidig som forsikringen fornyes. Dersom du har hatt en skade vil bonusen din reduseres når forsikringen fornyes.

Dyreforsikring

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet husdyr, samt nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.

Forsikringssummen for veterinærutgifter kan være opp til kr 50 000 per forsikringsår. Valgt forsikringssum står i forsikringsbeviset.

Gjentatte veterinærbesøk med behandling og også utgifter til medisiner, som skyldes samme sykdom eller ulykkeshendelse, regnes som ett og samme skadetilfelle. Erstatning for ett og samme skadetilfelle er begrenset til valgt forsikringssum. 
Det er en økt egenandel for veterinærutgifter for hund/katt som har fylt 7 år.

Medisiner

Forsikringen dekker utgifter til medisiner

Fødselshjelp

Utgifter til keisersnitt eller fødselshjelp dekkes begrenset til én gang, med unntak av enkelte raser.
Se vilkår for hvilken raser unntaket gjelder for.


Leddsykdommer

Hofteleddssykdommer, albueleddssykdommer, osteokondrose (OCD), patellaluksasjon samt short ulna eller Calvé-Legg-Perthes erstattes dersom hunden ble forsikret med en veterinærforsikring før fire måneders alder og har vært sammenhengende forsikret siden.

Ved hofteleddsdysplasi må i tillegg begge foreldrene være røntgenfotografert og funnet friske, eller hunden selv er funnet HD-fri ved røntgenfotografering i forbindelse med, eller etter, avtale om forsikring.

Sterilisering/ kastrering

Dekkes dersom det er sykdom/skade i kjønnsorganene

Rehabilitering

Forsikringen dekker utgifter til rehabilitering utført eller rekvirert av veterinær

Dyr som blir borte

Erstatning for bortkommet dyr utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomsten er meldt selskapet og politiet, og dyret er etterlyst ved annonsering. Kommer dyret til rette etter at erstatning er utbetalt, kan sikrede beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake, se punkt 7.8 i vilkårene.

Tannsykdommer/ skader

Forsikringen dekker:
 • Behandling etter fraktur av permanent tann
 • Trekking av tilbakeholdte melketenner
 • Behandling av frakturerte melketenner
 • Tannsykdommer
For behandling og trekking av melketenner kreves det at hunden har vært uavbrutt forsikret med veterinærforsikring før den fylte fire måneder. Forsikringen dekker ikke tannbehandling, utgifter knyttet til bittfeil, tannstillingsfeil, fjerning av tannstein eller skader som skyldes dårlig tannhelse.

Tap av bruksverdi

Forsikringen dekker skade som følge av påført sykdom eller ulykke som fører til varig nedsatt bruksverdi, når dyret er ferdig trenet til et bestemt formål, eller som avlsdyr når det beviselig har hatt slike egenskaper.

For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte og for hoppe ett levende føll født på normal måte.

For hannhund og hannkatt vil avlsegenskapers i beviselig farskap til minst tre kull, og for hingst tre levende føll. Erstatningen er begrenset til 50 % av dyrets forsikringssum, med unntak av hest hvor erstatningen er begrenset til 75 % av hestens forsikringssum.

Dødsfall

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller påført sykdom.

Avliving av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes av veterinærattest.

Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og beløpet reduseres med 20 % per år fra og med hund eller katt fyller 7 år og hest fyller 16 år.
 
par på brygga

Trygg fremtid

Har du tenkt på hva som blir de økonomiske konsekvensene for deg og dine nærmeste dersom du skulle bli alvorlig syk, ufør eller falle fra?

» Se våre anbefalinger

Barne- og ungdomsforsikring

Hva er helsetelefonen?

Helsetelefonen er en tjeneste som er inkludert i din barne- og ungdomsforsikring. Tjenesten er gratis og du kan ringe for å få hjelp og råd til alle døgnets tider hvis barnet ditt eller andre i husstanden blir syke eller skadet. Du får svar på hva du kan gjøre i akutte situasjoner og om hvordan du eventuelt kan behandle tilstanden selv, råd om førstehjelp og praktisk veiledning for å komme videre.  Hvis du trenger fysisk konsultasjon vil Helsetelefonen anbefale fastlege, legevakt osv. Du kan også få snakke med lege, få henvisning til spesialist og resept på medisin.  Ring +47 240 62 220 dersom du lurer på noe, ingen spørsmål er for små eller for store.

Når kan jeg kjøpe barne- og ungdomsforsikring?

Barneforsikringen kan du kjøpe fra barnet er 3 måneder til 18 år og kan beholdes til barnet fyller 26 år.

Kan jeg flytte min barne- og ungdomsforsikring fra mitt nåværende selskap?

Det finnes ikke flytteregler for barne- og ungdomsforsikring. Du må tegne «ny» forsikring og avgi nye helseopplysninger. Du bør ikke si opp forsikringen hos annen leverandør før saken er behandlet ferdig hos DNB Liv.

Hva skjer når barnet fyller 26 år?

Det vil gå ut en informasjon til barnet om rett til fortsettelsesforsikring i forkant av at barne- og ungdomsforsikringen opphører. Barnet må da ta kontakt med DNB Liv innen 6 måneder, og gi beskjed om at han/hun ønsker å fortsette dekningene. Det vil da bli sendt et tilbud på forsikring.

Hvem skal fylle ut helseerklæringen?

Forsikringstaker skal fylle ut og signere helseerklæringen, men barn som har fylt 16 må også signere på forsikringen.

Jeg har ulykkesforsikring på barna. Er det nok?

En ulykkesforsikring hos oss gir en engangsutbetaling dersom barnet blir erklært medisinsk invalid etter en ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter som måtte oppstå i forbindelse med ulykken. En barne- og ungdomsforsikring er mer omfattende. Klikk her for mer informasjon.

Når kan uføredekningene komme til utbetaling?

Uførekapital kan tidligst utbetales når barnet er fylt 20 år. Det er krav om at barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende. Uførerente kan tidligst utbetales når barnet er fylt 19 år. Det er krav om at barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.
gutt i stua

Trygg oppvekst

Barneforsikring er et viktig supplement til det folketrygden dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet.

» Les mer om våre barneforsikringer
 

Livsforsikring

Må jeg være 100 % frisk og arbeidsfør for å kjøpe en uføreforsikring?

Ja, du kan ikke være sykemeldt eller arbeidsufør når du kjøper en uføreforsikring.

Vil min samboer få utbetaling fra livsforsikring hvis jeg skulle dø?

For at samboer skal få utbetaling fra en livsforsikring må du begunstige vedkommende. Vi fraviker da fra ordinære arveregler ved en eventuell utbetaling.

Kan jeg flytte min livsforsikring fra mitt nåværende selskap?

Det finnes ikke flytteregler for livsforsikring. Du må tegne «ny» forsikring og avgi nye helseopplysninger. Du bør ikke si opp forsikringen hos annen leverandør før saken er behandlet ferdig hos DNB Liv.

Hva gjør jeg dersom jeg vil søke om å få utbetalt min uføreforsikring?

Fyll ut skjema du finner på denne siden og send det til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Kan jeg si opp min livsforsikring?

Du kan si opp en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Oppsigelse av avtale (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Alternativt kan du sende signert brev til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Hva gjør jeg dersom jeg vil endre min forsikring?

Du kan endre en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Øvrige endringer (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Du kan også ta kontakt med DNB Livsforsikring på 915 04800.

Hva betyr det at jeg har premiefritak?

Premiefritak innebærer at DNB betaler hele eller deler av premien dersom du blir minst 50% arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Premiefritak ytes i henhold til uføregraden. Det vil si at hvis du blir erklært 80% arbeidsufør betaler vi 80% av premien.

Er jeg ikke dekket gjennom det offentlige?

Ved død har du ingen dekning via stat eller kommune. Dersom du blir arbeidsufør vil du få uføretrygd. Uføretrygden er i korte trekk begrenset til 66% av inntekten din. Inntektsberegningen er begrenset til 6G – folketrygden grunnbeløp.

» Se NAV sine sider for mer informasjon.