DNBs respons i møte med Koronaviruset – oppdatert 25.03.2020

Mann foran PC

DNB følger Folkehelseinstituttets (FHI) og Helsedirektoratets retningslinjer som anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid som et tiltak for å forhindre smittespredning.

 

Vi har iverksatt nødvendige planer og tiltak

Vi følger situasjonen tett og har iverksatt de nødvendige planer og tiltak for å sikre at alle de viktige funksjonene i banken drives som normalt. 

Vi har bedt de av våre ansatte som kan det, om å jobbe hjemmefra. Det løser vi gjennom god bruk av teknologi, splittede team, ulike lokasjoner og gode smittetiltak i kontorlokalene våre. 

Kunder og samfunnet rundt oss er avhengige av at DNB er med å holde hjulene i gang i økonomien, og det er at ansvar vi tar på stort alvor.

Vi er godt rustet til å møte urolige tider i markedet

DNB er en av de mest solide bankene i Europa og har de siste 10 årene mer enn doblet sin egenkapital. Dette gjør oss godt rustet til å møte urolige tider i markedet.

DNB er også en av de mest kredittverdige bankene globalt, med beste mulige kortsiktige rating A1+/P1 fra S&P og Moodys og langsiktig rating AA.Vi følger situasjonen rundt koronautbruddet tett og gjør løpende vurderinger av bankens risiko.

DNB har svært begrenset eksponering mot eksempelvis flybransjen. Ut over dette er det ikke naturlig for banken å kommentere de finansielle utsiktene for virksomheten før vi legger frem tall for første kvartal.
 

Avventer utbyttevurdering

DNBs logo
Styret i DNB vil vurdere spørsmålet om utbytte frem til selskapets generalforsamling i slutten av april.

» Les mer om hva styret i DNB har svart Finanstilsynet

Børs- og pressemeldinger

Jordklode
Her finner du våre børs- og pressemeldinger.

 

Koronavirus - Sjekk hva reiseforsikringen dekker her

Mor og barn på strand
På bakgrunn av at UD fraråder reiser til alle land en god stund fremover vil vi dekke avbestilling av reiser til alle land med avreise til og med 14. april 2020.

» Er du på reise eller har planlagt en reise?

DNB åpner korona-hjelpetelefon for bedrifter

Mennesker i møte
Bedrifter som er urolige for hvordan korona-viruset vil påvirke bedriftens økonomi kan ringe DNB.

 

DNB Nyheter – Hold deg oppdatert

Mynter

Frykten for koronavirus-smitte og kraftig fall i oljeprisene, har ført til uro i både verdensøkonomien og blant norske bedrifter.

- Vi skal strekke oss langt for å hjelpe kundene våre gjennom krisen.

DNB Eiendom følger rådene fra myndighetene

DNB Eiendom
– For å sørge for trygge kundemøter og minst mulig smitterisiko, har vi i DNB Eiendom utarbeidet rutiner som skal bidra til å redusere virusspredningen i forbindelse med kjøp og salg av bolig, sier Stian Sønsterudbråten, fagsjef i DNB Eiendom.

 

Regjeringen blar opp 100 milliarder for å redde næringslivet

Mann og dame ved Ipad
Finansminister Jan Tore Sanner stiller med garantier og lån for å hjelpe levedyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

DNBs kommentar til regjeringens krisepakke, 15. mars:

- Regjeringen har lagt fram lovende tiltak for å hjelpe næringslivet. Vi i DNB skal strekke oss langt for å hjelpe kunder som sliter over kneika. Tiltakene regjeringen legger opp til vil kunne være viktige for bedrifter som nå opplever kanselleringer, stenging og manglende leveranser. 

- Statlige garanti- og lånegarantiordninger på 100 milliarder kroner vil kunne være kraftfulle grep. Det kan gjøre at bankene kan hjelpe flere bedrifter til å komme seg gjennom en veldig krevende periode.

- At regjeringen foreslår et nytt statlig obligasjonsfond er veldig positivt for norske bedrifter.  

- Hver tredje norske bedrift er kunde i DNB. Som Norges største bank ønsker vi å bidra til å holde hjulene i gang. Vi kan gi kortsiktige eller midlertidige kreditter. Avdragsfrihet i perioder er også et virkemiddel som kan vurderes for å bedre selskapets likviditet. Økt kassekreditt kan være godt egnet der det er store svingninger i likviditeten til bedriften. 

- Vi prøver å være ekstra tilgjengelige for kundene våre nå. Mange trenger råd og hjelp om dagen, og vi prøver å stille opp for alle som trenger ekstra råd og bistand i denne krevende tiden.


DNBs kommentar til smittetilfelle i DNB, 11. mars:

DNB ble ved midnatt 11.mars kjent med det første påviste smittetilfellet av koronavirus ved bankens lokaler i Bjørvika. Den ansatte jobber i DNB Markets og har det etter forholdene bra. Smitten kan trolig spores tilbake til utenlandsopphold i Østerrike.

DNB Markets har forberedt sin organisasjon på en slik situasjon, og driften av Markets vil gå tilnærmet som normalt.