Vi finansierer bærekraftig vekst gjennom lån og investeringer

solcelle

Som långiver og tilrettelegger for kapital, er vi bevisst hvilket ansvar vi har og hvilke muligheter vi bør gripe. Som Norges største bank har vi en svært viktig rolle i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid. DNB ønsker å hjelpe selskaper som er fremtidsrettet. Både bedriftene, DNB og samfunnet for øvrig er tjent med at det er de bærekraftige løsningene som vinner frem.

 

Arbeidet vårt er bredt, men her er noen av våre ambisjoner fram mot 2025

- DNB skal bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur 
- DNB skal bidra med totalt 130 milliarder kroner til finansiering av grønn eiendom. 
- I 2020 skal alle nye og refinansierte shippinglån inkludere en klausul om ansvarlig skipsresirkulering 
- Bærekraft skal inngå som en del av risikovurderingen for lån til bedrifter (over 8 millioner kroner) 
- DNBs oppstartsloser skal hvert år hjelpe minst 5 000 oppstartsbedrifter  
- DNB skal bidra med 200 millioner kroner i Vekstlån til bedrifter som trenger kapital for å vokse
korn
skip

Investeringer

DNB forvalter en betydelig investeringsportefølje både for kunder og banken selv, og vi er opptatt av miljømessige, sosiale og økonomiske forhold i selskapene vi investerer i. 

Vi påvirker både gjennom utvelgelse av investeringsobjekter, eksklusjon og dialog med de respektive selskapene. DNB tilbyr bærekraftige fond og produkter. Gjennom god merking og klimarapportering gjør vi det lettere for kundene å ta riktige og bærekraftige valg. 

» Les mer om ansvarlige investeringer
 

Bærekraftig finansiering

 • Grønne lån: Grønne lån er øremerket aktiviteter eller investeringer med et klart miljømessig formål. Grønne lån passer for selskaper som skal finansiere en bærekraftig aktivitet knyttet til eksempelvis lavere klimautslipp eller biologisk mangfold. DNB har utviklet et egen rammeverk for grønne lån, bygget på prinsipper og standarder i markedet som kvalifiserer hva som er grønt.
  » Styrk bærekraftsambisjonene dine med grønne lån.
 • Bærekraftslinkede lån: Ved bærekraftslinkede lån, er betingelsene knyttet til hvordan bedriften leverer på definerte mål innen bærekraft.
 • Bærekraftige obligasjoner: DNB Markets har et dedikert team som tilbyr rådgivning innen bærekraftige finansieringsprodukter.
  - Grønne og sosiale obligasjoner er øremerket investeringer med et miljømessig eller sosialt formål.    
  Bærekraftslinkede obligasjoner er ikke øremerket spesifikke investeringer, men er linket opp mot formål knyttet til hvordan bedriften leverer på bærekraft.   

  Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge og internasjonalt. Vindkraft er en viktig del av denne satsingen.


 
prosjekt
 

Omstillingen av Norge

Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskaping i Norge og næringslivet for øvrig, og vår ambisjon for bedriftsmarkedet i Norge er: «Våre kunder skal ha større sjanse til å lykkes sammen med oss». Dette innebærer blant annet at DNB skal bistå alle som starter bedrift, og legge til rette for at flere gjør det.

Endringstakten i samfunnet øker stadig, og gjennomsnittlig levetid for bedrifter er betydelig redusert de siste årene. Samtidig skaper nye og innovative bedrifter vekst og nye arbeidsplasser. Derfor blir gründerne bare viktigere og viktigere for å opprettholde dagens velferdssamfunn.

Det etableres rundt 60 000 nye bedrifter i Norge hvert år, og av disse er det omtrent tre av ti som overlever de første fem årene. DNB skal være en bidragsyter til at flere våger å satse og lykkes med å skape sin egen og andres arbeidsplass. Mye har handlet om å gjøre hverdagen enklere og være gode sparringpartnere og rådgivere, for eksempel gjennom Oppstartslosen.

Omstillingen av Norge krever også at privat kapital settes i arbeid for å bidra til fremtidig vekst og verdiskaping. DNB har Norges største nettverk av gründere og oppstartsselskaper. Samtidig har konsernet Norges største nettverk av investorer. DNB ønsker å legge til rette for at disse møtes gjennom NXT-satsningen. Det er i møtet mellom idé og kapital at fremtidens verdier og arbeidsplasser skapes.