Vi finansierer bærekraftig vekst gjennom lån og investeringer

solcelle
Som långiver og investor er vi bevisst hvilket ansvar og hvilke muligheter vi tar. Det betyr blant annet at vi gjør vurderinger både på hva vi låner ut penger til og hva vi investerer i.
 
Banken skal investere i og låne ut penger til de selskapene som er fremtidsrettede, og både DNB og samfunnet er tjent med at det er de bærekraftige løsningene som vinner frem. Som Nordens største bank er vi også opptatt av å bidra til omstillingen av Norge, og ønsker derfor å bidra til at oppstartsbedriftene har større muligheter for å lykkes med oss.  

Arbeidet vårt er bredt, men her er noen av våre ambisjoner fram mot 2025

- DNB skal bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering av fornybar energi og infrastruktur 
- DNB skal bidra med totalt 130 milliarder kroner til finansiering av grønn eiendom. 
- I 2020 skal alle nye og refinansierte shippinglån inkludere en klausul om ansvarlig skipsresirkulering 
- Bærekraft skal inngå som en del av risikovurderingen for lån til bedrifter (over 8 millioner kroner) 
- DNBs oppstartsloser skal hvert år hjelpe minst 5 000 oppstartsbedrifter  
- DNB skal bidra med 200 millioner kroner i Vekstlån til bedrifter som trenger kapital for å vokse
korn
skip

Investeringer

DNB forvalter en betydelig investeringsportefølje både for kunder og banken selv, og vi er opptatt av miljømessige, sosiale og økonomiske forhold i selskapene vi investerer i. 

Vi påvirker både gjennom utvelgelse av investeringsobjekter, eksklusjon og dialog med de respektive selskapene. DNB tilbyr bærekraftige fond og produkter. Gjennom god merking og klimarapportering gjør vi det lettere for kundene å ta riktige og bærekraftige valg. 

» Les mer om ansvarlige investeringer
 

Lån

Når vi velger hvilke bedrifter vi skal låne ut penger til, ser vi ikke bare på finansielle faktorer, men også på hvordan kunden ivaretar miljø, sosiale forhold og god eierstyring. I kredittarbeidet analyseres og vektlegges dette på lik linje med andre risikodrivere.

Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge og internasjonalt. Vindkraft er en viktig del av denne satsingen.

Grønne lån er i vekst. DNB har utviklet et rammeverk for grønne lån og obligasjoner, som gir klare kriterier for hva som kvalifiserer som "grønt".

I personmarkedet har vi en ny strategi for usikret kreditt, eller såkalt forbrukslån. Målet er å forhindre at våre kunder kommer skjevt ut med sin privatøkonomi. Det samme prinsippet har vi i vår rådgivning og utlånspraksis for boliglån. Vi skal alltid tenke kundens beste.

 
prosjekt
 

Omstillingen av Norge

Vi ønsker å bidra til vekst og verdiskaping i Norge og næringslivet for øvrig, og vår ambisjon for bedriftsmarkedet i Norge er: «Våre kunder skal ha større sjanse til å lykkes sammen med oss». Dette innebærer blant annet at DNB skal bistå alle som starter bedrift, og legge til rette for at flere gjør det.

Endringstakten i samfunnet øker stadig, og gjennomsnittlig levetid for bedrifter er betydelig redusert de siste årene. Samtidig skaper nye og innovative bedrifter vekst og nye arbeidsplasser. Derfor blir gründerne bare viktigere og viktigere for å opprettholde dagens velferdssamfunn.

Det etableres rundt 60 000 nye bedrifter i Norge hvert år, og av disse er det omtrent tre av ti som overlever de første fem årene. DNB skal være en bidragsyter til at flere våger å satse og lykkes med å skape sin egen og andres arbeidsplass. Mye har handlet om å gjøre hverdagen enklere og være gode sparringpartnere og rådgivere, for eksempel gjennom Oppstartslosen.

Omstillingen av Norge krever også at privat kapital settes i arbeid for å bidra til fremtidig vekst og verdiskaping. DNB har Norges største nettverk av gründere og oppstartsselskaper. Samtidig har konsernet Norges største nettverk av investorer. DNB ønsker å legge til rette for at disse møtes gjennom NXT-satsningen. Det er i møtet mellom idé og kapital at fremtidens verdier og arbeidsplasser skapes.