Aksjesparekonto

aksjesparekonto, opprett konto
Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond! Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale skatt på gevinster underveis. Det koster ingenting å opprette og du åpner den på 1-2-3!

Fordeler med Aksjesparekonto

 • Gunstig overgangsregel i 2017- som nå er utvidet til 31.12.2018: Du kan flytte dine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer inn på Aksjesparekonto uten at det utløser skatt
 • Utsatt skattefordel: Inne i Aksjesparekontoen kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten
 • Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte
 • Du kan  handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS

Fordeler med Aksjesparekonto i DNB

 • Vi gjør det enkelt for deg å flytte aksjefondene og aksjene dine til Aksjesparekontoen
 • Det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB. De underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor - se prisliste her
 • Du får tilgang til et av Norges største fondsutvalg med nesten 400 norske og internasjonale fond - se fondsliste her
 • Du kan handle enkeltaksjer notert på de fleste børser i EØS
 • Vi har meget god kjøps- og salgsløsning, både på mobil og i nettbanken
 • Du får samlet alle aksjene og aksjefondene dine på ett sted
 • Du får full oversikt over dine aksjer og aksjefond i vår nye app Spare
 

Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

Flytting av sparebeholdningen til Aksjesparekonto

Har du allerede opprettet Aksjesparekonto i DNB, men ikke bestilt flytting av sparebeholdningen din? Her kan du enkelt bestille flytting.

» Bestill flytting

NB! Husk at du må først opprette Aksjesparekonto før du kan bestille flytting.

Vi sørger for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn i Aksjesparekontoen går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men på grunn av stor pågang blant aktører i bransjen kan det ta noe lengre tid. De siste par dagene i flytteprosessen vil ikke fond og aksjer som skal flyttes være tilgjengelig i nettbanken før de er synlig på Aksjesparekontoen.

Har du opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder og ønsker å flytte Aksjesparekontoen din til oss, kan du enkelt gjøre det her. 
 

Nyheter i Aksjesparekonto

Nærmere om skatt i Aksjesparekonto


Skattereglene som gjelder for Aksjesparekonto er spesielt gunstige. Du slipper å betale skatt når du selger aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Ønsker du å ta penger ut fra Aksjesparekontoen din, kan du ta ut helt opp til beløpet du har satt inn - helt skattefritt! Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning.

Vær oppmerksom på

Etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen.

Har du aksjer eller aksjefond med urealisert tap, må du selv vurdere om disse skal overføres til Aksjesparekonto. Salg utenfor Aksjesparekontoen gir rett til tapsfradrag i salgsåret (men skjermingsfradraget bortfaller) og salgsbeløpet kan da eventuelt overføres til Aksjesparekontoen.  Ved overføring etter overgangsregelen vil inngangsverdien inkludert opparbeidet skjerming bli ny inngangsverdi på Aksjesparekontoen, og øke beløp som kan tas ut skattefritt. Tap ved salg i Aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

Oftest stilte spørsmål

Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gjør det det enklere og mer gunstig for deg å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster så lenge gevinsten beholdes på Aksjesparekontoen. Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen.

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge, med unntak av amerikanske statsborgere, kan opprette Aksjesparekonto.

Koster det noe å opprette Aksjesparekonto i DNB?

Nei, det koster ingenting å opprette Aksjesparekonto i DNB, men de underliggende produktene koster det samme innenfor Aksjesparekontoen som utenfor.
» Se prisliste her

Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

Det er kun privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn i Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden. Overføringer fra Investeringskonto og annen type forsikringssparing eller investeringsselskaper utløser skatt.

Hva koster et fond?

Du betaler ingen gebyrer for å kjøpe og selge fond forvaltet av DNB. Kun et veldig begrenset utvalg av forvaltningsselskapene i vårt fondssortiment tar et gebyr i forbindelse med kjøp og salg.
Alle verdipapirfond belastes med årlig forvaltningsgodtgjørelse. Denne godtgjørelsen går til forvaltningsselskapet, og er selskapets betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen oppgis i en årlig prosentsats.

Får DNB inntekter fra distribusjon av fond?

DNB får inntekter fra distribusjon av fond. Dette skjer ved at forvaltningsselskapene betaler en provisjon til DNB for å distribuere fondsandeler fra disse forvaltningsselskapene. Denne distributørprovisjonen beregnes som en andel av fondets faste forvaltningsgodtgjørelse.

» Se oversikt over distributørprovisjon per fond

Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.
» Se hvilke aksjefond som inngår i Aksjesparekonto
 
Du kan ikke handle «exchange traded notes» (ETN), derivater, obligasjoner, kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 % eller rentefond på en Aksjesparekonto.Det er kun investering i børsnoterte aksjer og aksjefond (med mer enn 80 % andel aksjer) som omfattes av de nye gunstige reglene om Aksjesparekonto. DNB Aktiv 80 er et slikt fond, mens for eksempel kombinasjonsfondet DNB Aktiv 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel, og kan dermed ikke overføres eller handles i kontoen.

Hva gjør jeg dersom jeg har flere fondskonti med beholdninger i aksjefond i DNB?

Det du ønsker å få overført til Aksjesparekonto må du flytte inn på Generell fondssparing dagen før du bestiller flytting til Aksjesparekonto.

Har du aksjefond på andre fondskontoer enn den generelle, vil ikke disse bli flyttet til Aksjesparekontoen.

Kan jeg videreføre mine eksisterende spareavtaler i DNB over til Aksjesparekontoen min?

Spareavtaler som er opprettet i DNB og som belastes bankkonti i DNB vil automatisk videreføres for de fondene du har bestilt flytting for til din Aksjesparekonto i DNB.

Vær oppmerksom på at spareavtaler som belastes via AvtaleGiro vil stoppes, og må opprettes på nytt innenfor din Aksjesparekonto.

Spareavtaler som belastes fra konto du selv ikke disponerer, må avsluttes av kontoeier.
Dersom du har bedt om å flytte beholdning fra andre kontoførere, ber vi kontofører om å avslutte eventuelle spareavtaler knyttet til beholdningen.

Hva skjer med mine eksisterende spareavtaler hos andre banker ved flytting til Aksjesparekonto i DNB?

Har du spareavtaler hos andre banker, vil disse avsluttes automatisk. Husk å opprette de på nytt i DNB etter at flyttingen er gjennomført. Du må først opprette et fast trekk til din bankkonto i Aksjesparekontoen.
Aksjesoarekonto lurer du p noe