Få tilbud om lån i DNB

  • [printicon]
Lånebehov

Låneopplysninger

[lblheaderlanebehov]

 
     

– Andre lån på boligen

 
 
Ved beregning av egenkapitalen, er det viktig å trekke fra meglerutgifter og redusere den antatte salgsverdien av din eksisterende bolig med 10%.
 
lbllangsiktiginfo
 
 
 

[lbldetaljer]

år
år
 
0,- 
0,- 
0. 
Dette er et estimat for å vise månedsbeløp ved valgt nedbetalingstid. Endelig rente får du i et eventuelt lånetilbud.
 

Lånetype

 
Du vil bli kontaktet av en rådgiver
 

Har du og ev. medlånetaker annen gjeld?

[lblheadersikkerheter]

- Vi trenger å vite dette fordi den er sikkerhet for lånet
 
 
     
   
 
 
    
 
    
 
 

Eiendom

Panterett pålydende kr [sikkerhetereksternpaalydene], tinglyst [sikkerhetereksterntinglyst]. Antatt salgsverdi [sikkerhetereksternsalgsverdi]
 
Personopplysninger

Låntaker

Fødselsnummer:
    Tlf: Mobil: Epost:
 
år
måneder

Medlåntaker

 
 
 
 
 
 
 
Opplysningene kan oppgis som enten sum per år eller sum per måned, og skal være før betalt skatt. Alle inntekter må dokumenteres. Barnetrygd skal ikke oppgis her, men under Skattefri inntekt per år.
 
 
Opplysningene kan oppgis som enten sum per år eller sum per måned. Alle inntekter må dokumenteres. Inntekt du har for å leie ut mindre enn 50 % av egen bolig som du bor i selv, regnes som skattefri inntekt.
 
 
Standard utgifter for en husholdning blir automatisk tatt hensyn til. Følgende utgifter må fylles ut i tillegg:
 
 
Opplysningene skal oppgis som enten sum per år eller sum per måned, og skal være før betalt skatt. Alle inntekter må dokumenteres. Barnetrygd skal ikke oppgis her, men under Skattefri inntekt per år.
 
 
Opplysningene skal oppgis som enten sum per år eller sum per måned. Alle inntekter må dokumenteres. Inntekt du har for å leie ut mindre enn 50 % av egen bolig som du bor i selv, regnes som skattefri inntekt.
 
 
Standard utgifter for en husholdning blir automatisk tatt hensyn til. Følgende utgifter må fylles ut i tillegg:
 
 

[lblforsoger] 

 
år
 
år 

Andre opplysninger

Sikkerhetskode

75 1999999 0.038 999999 0.041 499999 0.044 0 0.046 0.04 50 1000 0.005 0.11 0.0025 0.002 200 [{"from":0,"to":999999, "rate":1.65}, {"from":1000000, "to":1999999, "rate":1.65}, {"from":2000000, "to":3999999, "rate":1.65}, {"from":4000000, "to":0, "rate":1.65}] {"maxLoanPercentage":75, "onetimeFee":2900, "monthlyFee":50, "additionYears":26, "additionRate":0.00, "additionRateInterestOnly":0.10}
Bolig
Pris  
Adresse  
Finnkode  
 
Kontakt oss
Chat med oss nå