Pensjonssparing - hva passer best for deg?

Det finnes det to måter å spare til pensjon på. Men hvilken bør du velge? Binde pengene til du fyller 62 år eller ha dem  tilgjengelig? Her kan du lese om forskjellene.
Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Har du lyst til å leve som du gjør i dag må du spare litt selv også.

Du kommer jo alltid til å være deg, så hvorfor planlegge for noe annet?

Bundet eller tilgjengelig?

Det første du må ta stilling til når det gjelder sparing til pensjon, er om du ønsker og ikke minst klarer å binde sparepengene helt til du fyller 62 år - eller om du foretrekker å ha disse pengene tilgjengelig om du skulle trenge dem.

Når du først har tatt stilling til dette, kan du velge mellom de samme fondene innenfor IPS-løsningen som i fleksibel pensjonssparing - deriblant fondet DNB Lev Mer, som er spesielt utviklet for pensjonssparing og hvor du automatisk får den blandingen av aksjer og renter som er best tilpasset din alder.
 
 

Kort om Individuell Pensjonssparing - IPS

Pengene bindes frem til pensjonsalder - du får rett og slett ikke tatt dem ut før.

Her kan du spare inntil 40 000 kroner i året til pensjon og få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Med en skattesats på 24 prosent i 2017 kan dette gi deg en reduksjon i skatt på inntil 9 600 kroner for spareåret.

Verdiøkningen/avkastningen underveis er ikke skattepliktig, og du har muligheten til å bytte fond uten å måtte skatte av avkastningen. Beskatningen skjer først ved uttak.

Uttaket kan begynne tidligst ved 62 år, utbetalingen må skje i minst 10 år og tidligst frem til fylte 80 år. Uttaket beskattes som alminnelig inntekt, altså 24 prosent (2017) i motsetning til gammel ordning der skattesatsen var betydelig høyere.

IPS er fritatt for formuesskatt, og det er den eneste spareformen som blir holdt utenom ved en skilsmisse.

Velg IPS om du tåler å binde sparepengene dine og ønsker å dra nytte av skattefordelene.

» Les mer om IPS

Kort om fleksibel pensjonssparing

Sparepengene bindes ikke slik at du har tilgang til dem hvis du skulle trenge dem.

Det er ingen begrensninger på hvor mye du kan spare.

Det gjelder ingen spesielle skattefordeler.

Du kan starte uttaket når du vil, det er ingen begrensninger på hvor lenge utbetalingen må foregå og du kan ta ut hele sparesaldoen om du ønsker det .

Ved uttak beskattes kun fortjenesten du har hatt i spareperioden, i motsetning til IPS hvor hele uttaket beskattes som alminnelig inntekt.

Sparesaldoen er ikke unntatt fra formuesskatt.

Velg fleksibel pensjonssparing hvis du foretrekker å ikke måtte binde sparepengene.

» Les mer og opprett fleksibel pensjonssparing
 

Prøv IPS-kalkulatoren og se hva sparingen utgjør!

skjermbilde av IPS kalkulator
» Prøv IPS-kalkulatoren
 

Se også hvordan:

» Pensjon er bygget opp
» Pensjonskalkulatoren er ferdig utfylt