Egen pensjonssparing

Start egen sparing til pensjon i dag, så øker sannsynligheten for at du kan gjøre de tingene du liker aller best - også som pensjonist. 

Hvilken spareform passer best for deg?

Om du velger å spare til pensjon selv bør du først bestemme deg for hvilken spareform som passer best for deg. Ønsker du å binde pengene frem til pensjonsalder eller ikke? Om du velger å spare i fond har du tilgang til det samme fondsutvalget uavhengig av om du velger bundet eller fleksibel pensjonssparing - og du kan velge mellom både indeks og aktiv forvaltede fond.

Bundet pensjonssparing

 • Pengene spares i IPS (Individuell pensjonssparing) og er bundet frem til pensjonsalder
 • Du kan spare inntil 40 000 kroner i året og få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer
 • Avkastningen er ikke skattepliktig og du kan bytte fond uten å skatte av avkastningen
 • Du kan tidligst ta ut pengene ved 62 år og utbetalingen må skje i minst 10 år og frem til 80 år
 • Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt
 • IPS er fritatt formuesskatt og er den eneste spareformen som holdes utenom ved skilsmisse
Velg IPS om du vil binde pengene dine og få skattefordeler.

Fleksibel pensjonssparing

 • Pengene spares i fond og er tilgjengelig når du ønsker dem
 • Du kan spare så mye du vil
 • Det er ingen spesielle skattefordeler
 • Du kan ta ut pengene når du vil og over så lang tid du ønsker
 • Ved utbetaling beskattes kun avkastningen du har hatt i spareperioden
 • Sparingen er ikke unntatt formuesskatt
Velg fondssparing om du ikke ønsker å binde pengene dine. 

» Les mer om fondssparing til pensjon 
 

Hvor mye utgjør sparing i IPS?

skjermbilde av IPS kalkulator
» Test IPS-kalkulatoren

Se også