Hva er pensjon?

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Pensjonen er for de fleste tredelt, staten og arbeidsgiver bidrar med noe. Resten må du sørge for å spare selv. Start sparingen tidlig, så får du mer å leve for senere.

 
Illustrasjon av hvordan pensjon er satt sammen av folketrygd, pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing
 

Det viktigste du må vite om pensjon

  • Dagens pensjonsordning er mer fleksibel og gir deg flere valgmuligheter
  • Fremtidens pensjonister får vesentlig lavere pensjon
  • For de aller fleste er det nødvendig å spare selv

Dette må du gjøre selv

  • Finn ut hva slags ordning du har på jobben 
  • Skaff deg oversikt over din forventede pensjon i pensjonskalkulatoren
  • Begynn å spare selv, jo tidligere jo bedre
 
Folketrygden

Pensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden er den pensjonen du får fra staten. For hvert år du jobber, spares det 18,1% av din lønn til din pensjonsbeholdning. Du får bare pensjonsopptjening opp til 7,1 G, ingen opptjening over dette. Jo flere år du jobber, jo mer vil du tjene opp i din pensjonsbeholdning. Velger du å gå av tidlig, vil du få færre opptjeningsår, og derfor lavere pensjon. Når du går av med pensjon, vil beholdningen din bli delt på det som antas å være din levetid som pensjonist. 
 
Hvis du har høy nok opptjening i folketrygden, kan du selv bestemme når du skal gå av med pensjon, mellom 62 og 75 år. Du kan også ta ut hele eller deler av pensjonen mens du fortsatt jobber. Friheten vi har fått, har derimot en pris, nemlig at de aller fleste fremtidige pensjonister får mindre penger enn dagens pensjonister. Egen sparing til pensjon har derfor blitt enda viktigere enn før.
 
Fra arbeidsgivere

Pensjon fra arbeidsgiver

Tjenestepensjon er den pensjonen du får fra jobben. Det finnes to typer, enten har du ytelsespensjon eller innskuddspensjon. 
 
Ytelsespensjon gir deg en prosent av lønnen din når du blir pensjonist. Det mest vanlige er at du får 66 prosent av lønn som pensjon. Det er summen av det du får fra folketrygden og den delen du får fra arbeidsgiver som sammen utgjør 66 prosent av lønnen. Ansatte i det offentlige og en del store private bedrifter har ytelsespensjon. 
 
Med innskuddspensjon sparer arbeidsgiveren din en gitt prosentsats av lønnen din hver måned. Obligatorisk Tjenestepensjon, OTP, er minimumsordningen alle bedrifter er pålagt å ha for sine ansatte. Har du OTP, spares 2 prosent av lønnen din. Hva du til slutt får i pensjon bestemmes av hvor mye som er blitt spart til deg, hvilken avkastning du har hatt på sparingen og hvor mange år du skal få pensjonen utbetalt over. 
 
Pengene spares i en pensjonsprofil, med ulike andeler aksjer og renter. Du kan selv velge pensjonsprofil, og er det lenge igjen til du blir pensjonist bør du velge høy andel aksjer. Da får du bedre avkastning og mer igjen for pengene dine.
 
 
Egen sparing til pensjon

Egen pensjonssparing

De aller fleste av oss har behov for å spare selv. Hvor stort ditt behov er, avhenger av hvordan du ønsker å leve som pensjonist, hvor lenge du vil jobbe og hvor god pensjonsordning du har på jobben. 
 
Sparing til pensjon er langsiktig sparing som skal stå i mange år. Det betyr at du kan gjøre helt andre valg med disse pengene, enn pengene du sparer til buffer eller til ferietur neste sommer. Du kan tåle at pengene svinger i verdi underveis, og derfor bør du velge både renter og aksjer. Vi anbefaler å spare et fast månedlig beløp, da kjøper du andeler i aksjemarkedet både i gode og dårlige tider. Når du nærmer deg pensjonsalder bør du ha mindre aksjer, da du snart skal bruke av pengene. 
 
Det viktigste er å komme i gang med pensjonssparing så tidlig som mulig. 
 
 

Pensjonsordboken

Her har vi samlet ulike ord du kan støte på når du leser om pensjon.
 

Nyttige nettsteder

» Norsk Pensjon
» Informasjon om pensjonsreformen
Var dette nyttig for deg?