Innskuddspensjon fra arbeidsgiver

kvinne og mann ser sammen p mobil

Her forklarer vi hva innskuddspensjon er og hvordan du kan påvirke pensjonen din.

Hva er innskuddspensjon?

Din arbeidsgiver sparer årlig til din innskuddspensjon i DNB. Innskuddet er vanligvis en prosentsats av lønn fra første krone til 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får på pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Det er du som bestemmer hvordan pengene skal investeres.
 

Hvor mye du får i innskuddspensjon avhenger av flere ting:


  • Hvor mye din arbeidsgiver sparer til deg
  • Hva du har i lønn
  • Hvor mange år du jobber
  • Hvilken avkastning du har på pengene

Hvordan kan du påvirke din pensjon?

Vurder din pensjonsprofil
Pengene som din arbeidsgiver sparer til pensjon, investeres i en pensjonsprofil som kan bestå av både aksjer og renter. Arbeidsgiver velger en startprofil for alle ansatte, men det er opp til deg å vurdere om denne profilen passer best for deg, eller om du ønsker å bytte.

Samle dine pensjonskapitalbevis

Har du noen gang byttet jobb? Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon får du et pensjonskapitalbevis. Ved å samle pensjonskapitalbevisene på ett sted, sparer du kostnader, får bedre oversikt og mer i pensjon.

Sjekk din pensjon

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men du må selv vurdere om dette er tilstrekkelig for deg. Det er viktig å få oversikt over hvor mye du vil få, slik at du kan vurdere om du trenger å spare litt selv.
 

Silje Sandmæl forklarer pensjon

 

Ofte stilte spørsmål om pensjon

Hva består min pensjon av?

Pensjon er pengene du skal leve av som pensjonist. Din pensjon kan være tredelt, Folketrygden er det du får fra staten, tjenestepensjon er det du får fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, i tillegg kan du spare selv. Logg inn på toppen av siden så ser du hva du får i pensjon og hva du må spare på egen hånd.

Utbetaling av innskuddspensjon

Du kan tidligst starte utbetalingen av innskuddspensjon når du fyller 62 år. Denne pensjonen må utbetales over 10 år og minimum til du fyller 77 år. Starter du utbetaling når du fyller 62 år vil derfor opptjent pensjon fordeles over 15 år.

Hva skjer med innskuddspensjonen din hvis du slutter i jobben?

Hvis du slutter i bedriften blir du meldt ut av innskuddspensjonsavtalen. Dersom du har jobbet i bedriften i minst 12 måneder overføres pensjonskapitalen din til et pensjonskapitalbevis. 

» Les mer om pensjonskapitalbevis

Hva skjer med innskuddspensjonen din hvis du blir syk?

Ved sykmelding i over 12 måneder regnes du som arbeidsufør, og kan ha krav på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra Folketrygden. Forutsatt at du var 100 % arbeidsdyktig ved ansettelse, vil pensjonssparingen gjennom arbeidsgiver fortsette. Har du i tillegg uføreforsikring gjennom arbeidsgiver kan du ha ytterligere rettigheter.

» Les mer om uføreforsikring

Hva skjer med innskuddspensjonen din hvis du dør?

Hvis du dør vil pensjonskapitalen din bli utbetalt til dine etterlatte. Først sikres barn under 21 år en årlig pensjon på inntil 1 G frem til de fyller 21 år. Deretter benyttes gjenværende pensjonskapital til å gi ektefelle/samboer pensjon i minst 10 år. Har du verken barn under 21 år eller ektefelle/samboer, utbetales pensjonskapitalen som et engangsbeløp til dødsboet. Har du i tillegg etterlatteforsikring gjennom arbeidsgiver kan dine etterlatte ha krav på ytterligere rettigheter. 

Egen pensjonskonto

Det er foreslått at fra 1.januar 2021 vil alle som har innskuddspensjon få en egen pensjonskonto. Det vil gi deg bedre oversikt og mer fleksibilitet.