Innskuddspensjon for deg som er ansatt

Innskuddspensjon er en type pensjonsordning man har gjennom arbeidsgiver. Arbeidsgiver sparer årlig til din pensjonskonto. Med innskuddspensjon kan du selv være med å bestemme hvordan pengene skal investeres.

Mann utendrs

Hva er innskuddspensjon?

  • arbeidsgiver sparer en viss sum til din pensjon hvert år
  • pengene investeres i ulike pensjonsprofiler
  • pengene blir en del av din alderspensjon når du blir pensjonist
  • du kan selv velge pensjonsprofil, og påvirke hvor stor pensjonen din blirPåvirk din egen pensjon

Er det lenge til du blir pensjonist, kan det være smart å velge en pensjonsprofil med høyere andel aksjer. Da har du bedre mulighet til å få høyere pensjon i fremtiden.

» Les mer om pensjonsprofiler


 

Hva skjer med innskuddspensjonen din?

Når du slutter i jobben?


Når du slutter hos en arbeidsgiver hvor du har hatt innskuddspensjon, så får du med deg den oppsparte pensjonskapitalen din i et pensjonskapitalbevis. Les mer om pensjonskapitalbevis her.

Hva om du blir ufør?

Innskuddspensjonen din har en forsikring. Dette betyr at det fortsatt blir betalt inn penger til din pensjonskonto dersom du blir ufør. Det blir betalt frem til du blir pensjonist.

Hva skjer om du dør?

Dersom du skulle gå bort, vil dine etterlatte arve din pensjonskapital. Kapitalen blir utbetalt som en pensjon til ektefelle eller barn, etter bestemte regler.  


Kontakt oss
DNB Liv (man-fre kl. 08-20)
915 04800
Spørsmål

 

DNB forklarer: Innskuddspensjon

Markedsoppdatering innskuddspensjon

Dame
God avkastning i det globale aksjemarkedet ved årets begynnelse bidro til et godt resultat for første halvår. Blant aksjeinvesteringene har fremvoksende markeder i år gitt sterk avkastning. Det norske markedet har vært preget av svak oljepris og svak utvikling i energisektoren.

» Les markedsoppdateringen
Lurer du på noe mer om innskuddspensjon? Her finner du ofte stilte spørsmål og svar.
Her finner du også vilkårene for innskuddspensjon.