Din pensjon, ditt ansvar

par sjekker mobil

Mange tenker at pensjon er vanskelig, men visste du at du enkelt kan påvirke den? Din arbeidsgiver sparer årlig til din pensjon og valgene du tar i dag kan ha stor betydning for hvor mye du får utbetalt når du blir pensjonist. 

Hvordan påvirke din pensjon?

Det kan være utfordrende å få oversikt over alt du må tenke på når det kommer til pensjon. Derfor har vi laget en sjekkliste på tre punkter som gjør at du enkelt kan ta ansvar og bli sjef over egen pensjon. 

Sjekk din pensjon
Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Det er viktig å få oversikt over hvor mye du vil få, slik at du kan vurdere om du trenger å spare litt selv.
» Logg inn på Min Pensjon

Vurder din pensjonsprofil
Pengene som din arbeidsgiver sparer til pensjon, investeres i en pensjonsprofil som kan bestå av både aksjer og renter. Arbeidsgiver velger en startprofil for alle ansatte, men det er opp til deg å vurdere om denne profilen passer best for deg, eller om du ønsker å bytte.
» Vurder din pensjonsprofil

Samle dine pensjonskapitalbevis
Har du noen gang byttet jobb? Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon får du et pensjonskapitalbevis. Ved å samle pensjonskapitalbevisene på ett sted, sparer du kostnader, får bedre oversikt og mer i pensjon.
pensjon
Sjekk din pensjon
Pensjonsprofil
Vurder din pensjonsprofil
Pkb
Samle dine pensjonskapitalbevis
 

Silje Sandmæl forklarer pensjon

P for Pensjonssparing

Ofte stilte spørsmål om pensjon

Hva består min pensjon av?

Pensjon er pengene du skal leve av som pensjonist. Din pensjon er tredelt, Folketrygden er det du får fra staten, tjenestepensjon er det du får fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, og på toppen av dette har du egen sparing. Følger du lenken under kan du se hvor se hvor mye du får fra staten og fra arbeidsgiver og dermed mye du må spare selv for å kunne opprettholde den livsstilen du ønsker å ha som pensjonist.

Hva er innskuddspensjon?

I en innskuddsbasert tjenestepensjon betaler arbeidsgiver årlig et innskudd til pensjonsordningen for sine ansatte. Avtalt innskudd er vanligvis en prosentsats av den ansattes lønn mellom 0 og 12 G. Innskuddet og avkastningen du får på pengene som spares, utgjør din pensjonskapital. Du kan selv velge hvordan sparingen investeres. 

Hvor mye får jeg i innskuddspensjon?

Hvor mye du får i innskuddspensjon avhenger av flere ting:
  1. Hvor mye din arbeidsgiver sparer til deg
  2. Hvor høy lønn du har
  3. Hvor mange år du jobber
  4. Hvilken avkastning du har på pengene

Hva er en pensjonsprofil?

Når du får innskuddspensjon i DNB velger din arbeidsgiver en pensjonsprofil for dine innskudd. Pensjonsprofilene består av en ulik andel aksjer og renter, og du kan selv vege den profilen som passer best for deg. Hvilken profil som anbefales avhenger blant annet av ditt ønske om forventet avkastning, og din sparehorisont. Lav aksjeandel gir mindre risiko for tap, men også lavere forventet avkastning.

Hva skjer med innskuddspensjonen din hvis du slutter i jobben?

Hvis du slutter i bedriften blir du meldt ut av innskuddspensjonsavtalen. Dersom du har jobbet i bedriften i minst 12 måneder overføres pensjonskapitalen din til et pensjonskapitalbevis. 

» Les mer om pensjonskapitalbevis

Hva skjer med innskuddspensjonen din hvis du blir syk?

Ved sykmelding i over 12 måneder regnes du som arbeidsufør, og kan ha krav på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra Folketrygden. Forutsatt at du var 100 % arbeidsdyktig ved ansettelse, vil pensjonssparingen gjennom arbeidsgiver fortsette. Har du i tillegg uføreforsikring gjennom arbeidsgiver kan du ha ytterligere rettigheter.

» Les mer om uføreforsikring

Hva skjer med innskuddspensjonen din hvis du dør?

Hvis du dør vil pensjonskapitalen din bli utbetalt til dine etterlatte. Først sikres barn under 21 år en årlig pensjon på inntil 1 G frem til de fyller 21 år. Deretter benyttes gjenværende pensjonskapital til å gi ektefelle/samboer pensjon i minst 10 år. Har du verken barn under 21 år eller ektefelle/samboer, utbetales pensjonskapitalen som et engangsbeløp til dødsboet. Har du i tillegg etterlatteforsikring gjennom arbeidsgiver kan dine etterlatte ha krav på ytterligere rettigheter. 

Hvorfor bør jeg spare til pensjon?

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe, men dette er ofte ikke nok. Dagens pensjonssystem er mer fleksibelt og gir deg flere valgmuligheter. Samtidig, får fremtidens pensjonister mindre i pensjon enn det som har vært vanlig tidligere, og det er ikke uvanlig at inntekten blir vesentlig redusert når en går av med pensjon. Starter du sparingen til pensjon tidlig, er det større sannsynlighet for at du gjøre de tingene du liker aller best - også som pensjonist. 
» Les mer om pensjonssparing

Hva er et pensjonskapitalbevis?

Har du noen gang byttet jobb? Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon får du et pensjonskapitalbevis. Ved å samle pensjonskapitalbevisene på ett sted sparer du kostnader, får bedre oversikt og mer i pensjon. 

» Les mer om pensjonskapitalbevis
 

Markedsoppdatering på innskuddspensjon

Dame
» Se siste utvikling i avkastningen på innskuddspensjon 

Se også

» Se vilkår for innskuddspensjon