Pensjonsprofiler

kollegaer

Arbeidsgiver sparer til din innskuddspensjon i DNB så lenge du jobber der. Når du slutter får du et pensjonskapitalbevis med oppspart pensjon fra bedriften du har jobbet i. Du bestemmer selv hvordan innskuddspensjonen og pensjonskapitalbevisene dine skal investeres. Valgene du tar i dag kan bety mye for din fremtid.

Pensjonsprofil

  • Pensjonsprofilene kan bestå av ulik andel aksjer og renter
  • Det er viktig at du velger den pensjonsprofilen som passer for deg
  • Full oversikt over valgmulighetene dine finner du i nettbanken

Viktig å tenke på før du velger pensjonsprofil

  • Når du skal velge pensjonsprofil er det aksjeandelen du skal ta hensyn til. Hvor stor aksjeandel du bør velge må vurderes utfra hvor mye risiko du vil ta, din forventning til avkastning og hvor mange år du har igjen til pensjonsalder. 
  • Er det lenge til du blir pensjonist vil du være mindre utsatt for svingninger i markedet. Risikoen ved høy aksjeandel vil derfor fordeles over lengre tid. Erfaringsvis stiger markedet totalt sett på sikt.
  • Historisk har aksjer gitt bedre avkastning enn renter, men også høyere risiko. Merk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
nedvekting
graf

Se også

» Alt du trenger å vite om innskuddspensjon
» Les mer om pensjonssparing
» Les mer om pensjonskapitalbevis