DNB Aktiv 10

DNB Aktiv 10 er for deg som ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og ønsker svært lave verdisvingninger.

Passer for deg som:

  • ønsker litt bedre avkastning enn en vanlig sparekonto
  • ønsker svært lav risiko
 

Dette er DNB Aktiv 10

Aktiv-fondene er en spareløsning for folk flest og passer best for deg som skal spare en stund. Det er et eget team bestående av svært erfarne forvaltere som fortløpende tar beslutninger på hvilke fond som skal inngå i Aktiv-fondene.

DNB Aktiv 10 plasserer midler både i penge-, obligasjons- og aksjefond i DNB og hos internasjonalt anerkjente forvaltere. Gjennom denne forvaltningen oppnår man en mer stabil avkastning enn om man kun investerer i aksjemarkedet.

Aksjeandelen på 10 prosent i fondet bidrar til en marginalt høyere gjennomsnittsavkastning over tid enn du normalt ville fått på en vanlig sparekonto.
 
Les mer om DNB Aktiv 10 (nytt vindu)

Start sparing i DNB Aktiv 10

Forvalterteam

teamet i taktisk aktiva allokering

Forvalterne av DNB Aktiv-fondene er Kevin Dalby, Alina Dobrica, Torje Gundersen, Kjetil Aga, Shakeb Syed og Kjartan Farestveit. 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se også: Aktiv Rente Aktiv 10, Aktiv 30, Aktiv 50, Aktiv 80, Aktiv 100, kombinasjonsfond, aksjefond

Fortsatt usikker på hvilket fond du skal velge? Prøv Spareveilederen.