DNB Aktiv 30

DNB Aktiv 30 er for deg som er opptatt av trygghet samtidig som du ønsker litt bedre avkastning enn på vanlig sparekonto.

Passer for deg som:

  • ønsker litt bedre avkastning enn en vanlig sparekonto.
  • ønsker en mer stabil avkastning enn det et rent aksjefond kan tilby.
  • skal spare 3 år eller mer.
  • tåler å se sparepengene svinge litt i verdi.

Tips

Det er normalt at børskursene går opp og ned.

Ved et børsfall bør du stille deg spørsmålet: Trenger jeg pengene akkurat nå, eller er dette en fin mulighet for å kjøpe?
 

Dette er DNB Aktiv 30

Aktiv-fondene er en spareløsning for folk flest og passer best for deg som skal spare lenge. Det er et eget team bestående av svært erfarne forvaltere som fortløpende tar beslutninger på hvilke fond som skal inngå i Aktiv-fondene.

DNB Aktiv 30 plasserer midler både i penge-, obligasjons- og aksjefond i DNB og hos internasjonalt anerkjente forvaltere. Gjennom denne forvaltningen oppnår man en mer stabil avkastning enn om man kun investerer i aksjemarkedet.

Aksjeandelen på 30 prosent i fondet bidrar til høyere gjennomsnittsavkastning over tid enn du normalt ville fått på en vanlig sparekonto.
 
Les mer om DNB Aktiv 30 (nytt vindu)

Start sparing i DNB Aktiv 30

Forvalterteam

teamet i taktisk aktiva allokering

Forvalterne av DNB Aktiv-fondene er Kevin Dalby, Alina Dobrica, Torje Gundersen, Kjetil Aga, Shakeb Syed og Kjartan Farestveit. 

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Se også: Aktiv Rente Aktiv 10, Aktiv 30, Aktiv 50, Aktiv 80, Aktiv 100, kombinasjonsfond, aksjefond

Fortsatt usikker på hvilket fond du skal velge? Prøv Spareveilederen.