Børshandlet fond - ETF (Exhange Traded Fund)

DNB OBX er det første børsnoterte fondet i Norge. Fondet er knyttet opp imot OBX-indeksen, som består av de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs de seks foregående månedene.

Til nå har det vært mulig å handle denne indeksen kun gjennom børsnoterte futures og opsjoner.
Gjennom DNB OBX handler du fondsandeler som er notert på Oslo Børs og som omsettes gjennom DNB Markets, eller andre verdipapirforetak som er medlem av Oslo Børs.
 
Tickerkoden på fondet er OBXEDNB og du finner kursinformasjon på fondet i aksjekurslisten. Du kan handle fondet i aksjehandelstjenesten i nettbanken.
DNB OBX-fondet passer for:
  • Kunder som ønsker diversifisering i forhold til sine enkeltplasseringer fordi fond gir en kostnadseffektiv tilpasning og fordi fond er et kjent instrument
  • De som ønsker å ha en svært likvid eksponering mot Oslo Børs
  • De som ønsker indeksavkastning
  • De som ikke er villig til å ta risikoen med å investere i enkeltselskaper
  • Kunder som er svært aktive i sin egen porteføljeforvaltning
  • De som tror at markedet er effisient, altså at all informasjon ligger i aksjekursene og at det ikke er mulig å tjene penger på forvaltning basert på å analysere selskaper
  • Mulighet for å «shorte» (altså å selge uten å eie) uten å måtte handle enkeltaksjer
Fondet er etablert og forvaltes av DNB Asset Management, mens DNB Markets vil stille løpende kjøps- og salgspriser og dermed være en såkalt "market maker".
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets - Aksjer

Vilkår og avtaler

Mer om DNB OBX

Siste oppdaterte kurser