Mann med mobil
Med Investeringskonto kan du handle fond og aksjer uten at det utløses skatt. Skatten utløses ikke før du tar ut pengene av investeringskontoen. Få bedre oversikt, og spar deg for ekstra papirarbeid.

Bygg din egen portefølje

Med Investeringskonto har du tilgang til både verdipapirer og fond i samme løsning. Slik kan du enkelt sette sammen en portefølje som passer dine ønsker og preferanser.

Du handler med din Investeringskonto via dnb.no. Herfra kan du handle fond fra mange anerkjente forvaltere, enkeltaksjer og andre børsnoterte produkter på et utvalg børser, også utenfor EU/EØS. Det utløses ikke skatt så lenge fondsbytter og verdipapirhandel skjer innenfor Investeringskontoen.

Få full oversikt over dine investeringer med beholdningsrapporten i nettbanken. DNB Liv leverer deg årlig en ferdig utfylt ligningsoppgave som du legger ved selvangivelsen. Enklere rapportering for deg.

»Se prisliste for aksjehandel
Kontakt oss
915 04800

Betingelser

 • Minste investeringsbeløp er  10 000 kroner eller 500 kroner hver måned
 • Innbetalingskostnad: 0 %
 • Årlig administrasjonskostnad: 0 %
 • Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond inne i ordningen
 • Kurtasje ved aksjehandel på nett 0,05 %, minimum 95 kroner*
 • Ved død utbetales 101 % av forsikringsverdien
 • Det belastes risikopremie for forsikringssummen (1 % av forsikringsverdien) som utbetales ved dødsfall (se eksempel)
*Følger DNB Markets' satser til enhver tid (inkl. eventuelle rabatter du har)

Viktig å vite

 • Investeringskonto unntar ikke for formuesskatt
 • Det oppstår skatterealisasjon når du tar pengene ut av Investeringskontoen
 • Du har ikke stemmerett på generalforsamlinger for aksjer eid innenfor Investeringskonto

 

 

Investeringsmuligheter

Alle typer fond:
» se fullstendig fondsutvalg.

 

I tillegg kan du investere i verdipapirer ved følgende børser:

Verdipapirer:
Norge: OSEBX – Axess – ETF
Sverige: Stockholmbørsen ▪ ETF
Danmark: Københavnbørsen
Finland: Helsinkibørsen
USA: S&P 500 ▪ The Philadelphia Oil Service Sector Index. Utvalgte aksjer fra NYSE/Nasdaq

SOR: Beste tilgjengelige pris

SOR står for Smart Order Routing – og er en teknologisk løsning som i løpet  av brøkdelen av et sekund sjekker pris og tilgjengelig volum av en aksje på en rekke markedsplasser.

Det sikrer deg beste tilgjengelige pris.
Les mer om Smart Order Routing

Etiske investeringer

Alle investeringer som gjøres gjennom Investeringskonto er kvalitetssikret i henhold til DNBs etiske regelverk.
I tråd med FNs retningslinjer for etisk forvaltning.

Mer om etiske investeringer

Skatt

Bytte av fond og verdipapirer utløser ingen skatt på opptjent avkastning før utbetaling finner sted. 

1.1 hvert år beregnes det en aksjeandel på avtalen (kontanter, f.eks fondet DNB Bankkonto holdes utenfor beregningen). 

Beregning av avkastning skal skje på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år per 1.1 frem til uttak. 
 • Avkastning på aksjeandel beskattes som aksjeinntekt
 • Avkastning på renteandel beskattes som alminnelig inntekt
 • Ved realisasjon av tap får du tilsvarende fradrag

31.12 beregnes det skjermingsfradrag basert på aksjeandel 1.1. 

Formue: Saldo 31.12 deles opp i henholdsvis rente- og aksjeformue. Formue i aksjer vil gi en verdsettelsesrabatt tilsvarende gjeldende sats. 

Investeringskonto er et spareforsikringsprodukt og leveres av DNB Livsforsikring AS