Spareforsikring med årlig minsteavkastning

illustrasjon av dame med mobil

Spareforsikring med årlig minsteavkastning passer for deg som ønsker trygghet for sparepengene dine og en årlig minsteavkastning. Sparepengene dine er forvaltet av profesjonelle forvaltere og fordeles trygt mellom aksjer, eiendom, obligasjoner og pengemarked.

God avkastning

DNB Liv har i løpet av de fem siste årene gitt god avkastning til sine kunder. Gjennomsnittlig avkastning i perioden er 5,0 prosent før kostnader. Les mer om fond og forvalting

Om sparingen

  • Du velger mellom ulike produkter med og uten bindingstid.
  • Avkastningen er vanligvis litt høyere enn banksparing.
  • Du får tilgang til en forvaltning som ligner mange bedrifters kollektive pensjonsordning.
  • Sparing med årlig minsteavkastning er spesielt godt egnet for deg som ønsker trygghet for sparepengene.

Avkastning DNB Liv siste 5 år

Graf som viser årlig avkastning siste fem år
Gjennomsnittlig årlig avkastning i perioden er 4,36 prosent før kostnader.
Kontakt oss
915 04800

Produkter

Kapital  Garantikonto
Trygghet for sparepengene dine og en årlig minsteavkastning Garantikonto 
Livrenter Garanti Livrente
Sparing med skattefordeler og en årlig minsteavkastning Garanti Livrente

Etisk forvaltning og investeringsfilosofi

DNB Liv har retningslinjer som skal sikre at du ikke investerer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk og/eller pornografi, antipersonellminer og klasevåpen.

Les mer om flere aspekter ved vår investeringsfilosofi

Forvaltning i DNB Liv

Vi tilbyr både produkter med årlig minsteavkastning og produkter med investeringsvalg.

Les om forvaltningen av disse

Se også: Sparing med investeringsvalg, pensjonskalkulator, hovedside for pensjon.