Analyse

Illustrasjon: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets

Med tilgang til tjenesten DNB FX Trader får du tilgang til daglig oppdaterte analyser, fra hele vårt analyseapparat, med fokus på makroøkonomisk utvikling, råvarer og teknisk analyse.

 

Bruk av våre analyser som beslutningsgrunnlag

Gjennom DNB Markets sine analyser får du tilgang til et bredt utvalg av analyser og rapporter som gir deg opplysninger om valutamarkedet med valutaprognoser. I tillegg gis også generelle anbefalinger om posisjoner basert på disse analysene. Vi understreker at slike analyser, prognoser og anbefalinger av posisjoner ikke må oppfattes som en personlig anbefaling til deg om kjøp eller salg av valuta. Markedene endres raskt og endringer i valutakurser vil kunne oppstå uten at disse er mulig å forutse. Dette innebærer også at du selv, uansett de vurderinger som blir gitt fra DNB Markets sin side, er ansvarlig for dine valg av valutaposisjoner med de resultater som disse gir.

Bred dekning

Analysetemaet i DNB Markets har fokus på og utarbeider analyser og prognoser for sentrale markeder og valutakombinasjoner i globalt perspektiv. Samtidig fokuseres spesielt utviklingen i det norske og de nordiske markedene.

Analyser og rapporter du får tilgang til i DNB FX Trader:

  • Daglige morgenrapporter
  • Chartbook – Teknisk analyse med casebaserte handelsideer
  • Ad-Hoc Makroanalyser
  • Ukentlige oppdateringer og oversikter i FX Weekly Update og Weekly Update
  • Makro oppdatering i WEB TV sendinger


Om du ønsker kan du som bruker av tjenesten DNB FX Trader også motta våre analyser og rapporter på e-post. I tillegg blir et begrenset utvalg av våre analyser publisert på: https://www.dnb.no/analyser

Analysene utarbeides på norsk og/eller engelsk.

Analytikere

Analyseteamet i DNB Markets besitter betydelig kunnskap om økonomi, politikk og markedene som analyseres. Samtidig har de lang og bred erfaring med analyse av finans- og råvaremarkeder. Dette gjør analysetemaet i DNB Markets til et av de beste i Norge.