Valutahandel på internett for privatkunder

Hvordan fungerer valutahandel og DNB FX Trader

Når du handler valuta, kjøper du en valutasort og selger en annen samtidig. Du kan for eksempel velge å kjøpe Euro (EUR) og betale med (selge) amerikanske dollar (USD). Kjøpsprisen, hvor mange dollar du må betale for hver Euro, bestemmes av valutakursen for EURUSD. Dersom du velger å kjøpe Euro og selge USD, har du, fra det øyeblikket valutahandelen er gjennomført, en valutaposisjon hvor du er «lang» (eier av) EUR og «kort» (låner av) USD.

Når du har tatt en valutaposisjon hvor du er «lang» (eier av) EUR og «kort» (låner av) USD vil du oppnå fortjeneste dersom EURUSD kursen stiger. Dersom EURUSD kursen faller og vil dette medføre tap.

Ved handel i valuta kan man forenklet si at de tre første bokstavene i et valutapar beskriver «varevalutaen» (referansevalutaen i valutakombinasjonen du handler) og tilsvarende at de tre siste bokstavene i valutaparet beskriver betalingsvalutaen. Dette slik at, om kursen på EURUSD er 1,2250, betaler eller mottar du 1,225 amerikansk dollar (USD) for hver enhet av Euro (EUR). I blant kan man se at de to valutaene i et valutapar fremstilles med en skråstrek i mellom, for eksempel slik; EUR/USD. Dette er rent visuelt og er ingen bestemt indikasjon på at den ene valutasorten skal divideres med den andre.

Når du handler valuta i DNB FX trader, basert på innskuddet på din marginkonto, avregnes all handel mot din marginkonto. Om du har inngått handler som medfører åpne posisjoner ved dagsavslutt (kl. 17:00 i New York) rulleres den åpne posisjonen påfølgende dag til neste valutadag. Ved rulleringen avregnes resultatet av posisjonen mot din marginkonto. Dette innebærer at dine valutaposisjoner holdes åpne til du selv lukker disse, helt eller delvis, ved å gjøre motforretning(er). Stenging av valutaposisjon med en motforretning gjøres ved å inngå en forretning i samme valutapar som du inngikk ved etablering av posisjonen ved å selge samme valutabeløp som du kjøpte da valutaposisjonen ble etablert.


Dersom markedsutviklingen for et eller flere valutapar medfører at dine åpne posisjoner viser et større urealisert tap enn det som er tillatt ut i fra størrelsen på innskuddet på din marginkonto, vil alle dine åpne posisjoner bli stengt og det urealiserte tapet realisert. Et urealisert tap utgjør i denne sammenheng det tap som har oppstått på dine posisjoner etter forrige rullering. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du hele tiden følger alle dine åpne posisjoner aktivt og selv gjør de tiltak for endring av dine posisjoner som du finner nødvendig.