Bilde av FX-trader

Enkel og effektiv handel

Med DNB FX Trader kan du handle enkelt og effektivt i mer enn 30 ulike valutakombinasjoner med basis i innskuddet på din marginkonto.

Innskuddet kan geares og gjeldende satser vil være tilgjengelig innlogget i tjenesten. Gearingsatsene kan endres av banken.

Gjør egne analyser

Gjennom DNB FX Trader har du anledning til å foreta egne analyser av de vanligste valutaparene.

I markedsoversikten vil du ha anledning til å sammenligne ulike valutapar, og benytte ulike tekniske indikatorer for å støtte opp under en eventuell handelsbeslutning.

Pålogging via DNBs nettbank

For å gjøre tilgangen til å handle valuta så enkel og effektiv som mulig, gir vi deg tilgang til dette i nettbanken din. Etter at du er etablert for tjenesten kan du handle valuta like enkelt som du betaler regninger eller handler aksjer i nettbanken i dag. I tjenesten får du også oversikt over dine løpende posisjoner, opplysningen om saldo på marginkontoen og annen relevant informasjon.

God beslutningsstøtte

Ved å bruke tjenesten DNB FX Trader får du tilgang til våre ferskeste analyser. I tillegg får du også tilgang til våre analytikeres vurderinger og innspill, blant annet via web-TV sendinger og markedsrapporter.