Spørsmål og svar

Hvem kan benytte DNB FX Trader for valutahandel?

En forutsetning for å benytte tjenesten DNB FX Trader et at det søkes om tilgang til tjenesten og at det inngås særskilt avtale om bruk av denne. Det stilles flere krav til deg som kunde som må oppfylles for at du skal kunne benytte tjenesten. Herunder inngår krav til generell kunnskap om relevante markeder og produkter, hva eksponering (posisjonering og handel) i slike markeder og produkter innebærer samt økonomisk bæreevne.

Hva er minste innskudd som kreves for å kunne åpne en Margin konto og benytte DNB FX Trader?

Minste innskudd for å opprette en marginhandelskonto er NOK 100 000.

Når kan jeg handle valuta med DNB FX Trader?

Du kan handle valuta hele døgnet fra mandag morgen til fredag kveld.

Kan posisjonene mine bli tvangssolgt (lukket)?

Ja, dersom dine posisjoner medfører et krav til nødvendig sikkerhet på marginkonto som overstiger den tilgjengelige beholdningen på denne, vil alle dine åpne posisjoner bli lukket uten varsel.

Hvor mye kan jeg geare innskuddet på marginkontoen?

Innskuddet kan geares, normalt 1 til 25 ganger. Gearingsatsene kan endres av banken og gjeldende satser vil til enhver tid være tilgjengelig innlogget i tjenesten.

Kan jeg tape mer enn innskutt beløp på marginalkonto?

Ja, skulle markedet bevege seg så brått at DNB ikke klarer å lukke dine posisjoner før all margin eller mer er tapt, risikerer du å tape mer enn beløpet du har skutt inn på marginkontoen.

Kan jeg bruke DNB FX Trader til å veksle valuta til betalinger?

Nei, med DNB FX Trader vil alle posisjoner du etablerer ved å kjøpe og selge valuta løpende bli avregnet mot din marginkonto. Tjenesten kan derfor ikke benyttes til valutahandel i tilknytning til betalinger.

Hvilke valutasorter kan jeg handle?

Med DNB FX Trader kan du handle aktivt i mer enn 40 valutapar, hvilke som tilbys finner du her: Tilgjengelige valutapar

Jeg har allerede aksjehandelskonto hos DNB, kan jeg automatisk handle valuta?

Nei, for å handle valuta og benytte DNB FX Trader må du søke om og inngå tjenesteavtale for bruk av denne tjenesten.

Jeg har glemt innloggingsopplysningene mine, hvor kan jeg få nye?

Ring 915 04800.

Låner jeg penger når jeg handler valuta på margin?

Nei, ikke direkte, men når du handler selger du en valuta for å finansiere kjøpet av en annen. Netto pengeutlegg er derfor i utgangspunktet null, men etter hvert som valutakursen endrer seg vil du få et urealisert tap eller en urealisert gevinst på handelen. Egenkapitalen (marginen) du har skutt inn fungerer som sikkerhet for at du kan gjøre opp for et eventuelt tap som måtte oppstå som følge av ugunstig kursutvikling.

Er det risikabelt å handle valuta?

All handel i finansielle markeder innebærer risiko. Handel i valuta uten kommersiell bakgrunn som gjennom DNB FX Trader må anses som høy risiko. Dette fordi endringer i valutakurser vil kunne oppstå uten at disse er mulig å forutse. Analyser av markedet med valutaprognoser gir ingen gir ingen sikkerhet for framtidig kursutvikling. Din risiko øker med høyere gearing. Det er vår forutsetning at du selv har kunnskap om og også selv løpende vurderer hvordan dine valutaposisjoner vil påvirkes ved kursendringer. Du må selv løpende vurdere dine gevinster og tap og ikke avsette større beløp til handel enn det du kan tape uten at dette medfører problemer for deg. 

Hva koster det å handle valuta med DNB FX trader?

Valuta handles til en vekslingskurs, prisen for å veksle fra en valutasort til en annen. Kursen for samtidige kjøp og salg i en bestemt valutakombinasjon vil imidlertid være forskjellig, og denne forskjellen kalles spread. Spreader kan ses på som transaksjonskostnadene i valutamarkedet, der både vekslingskurser og spreader varierer kontinuerlig. Markedssituasjon og likviditet er avgjørende for hvilken spread som tilbys til enhver tid. Spreaden i en valutakombinasjon vil derfor kunne variere betydelig, også i løpet av korte perioder.

Følgende eksempler illustrerer hvordan kostnaden for et samtidig kjøp og salg av EURNOK vil være i tre ulike tenkte tilfeller:

1)  Samtidig kjøp og salg av EUR 200.000 mot NOK ved spread (forskjellen mellom den samtidige kjøps- og salgskursen) på tidspunktet det handles på 0,0055:

  • Kjøp av EUR 200.000 til kurs 10,1525 – Betaling av NOK = 2.030.500,-
  • Salg av EUR 200.000 til kurs 10.1470 – Mottak av NOK = 2.029.400,-
  • Tap (kostnad) som følge av de to samtidige transaksjonene = NOK 1.100,-       

2)  Samtidig kjøp og salg av EUR 1.00.000 mot NOK ved spread (forskjellen mellom den samtidige kjøps- og salgskursen) på tidspunktet det handles på 0,0035:

  • Kjøp av EUR 1.00.000 til kurs 10,1825 – Betaling av NOK = 10.182.500,-
  • Salg av EUR 200.000 til kurs 10.1790 – Mottak av NOK = 10.179.000,-
  • Tap (kostnad) som følge av de to samtidige transaksjonene = NOK 3.500,-       

3)  Samtidig kjøp og salg av EUR 1.00.000 mot USD ved spread (forskjellen mellom den samtidige kjøps- og salgskursen) på tidspunktet det handles på 0,00018:

  • Kjøp av EUR 500.000 til kurs 1.09518 – Betaling av USD = 1.095.180,-  
  • Salg av EUR 1.000.000 til kurs 1.0950 – Mottak av USD = 1.095.000,-
  • Tap (kostnad) som følge av de to samtidige transaksjonene = USD 180,- som forutsatt vekslingskurs USDNOK = 9,3500 utgjør NOK 1.683,-

Ved alle forespørsler om pris på en valutaveksling er det DNB som stiller prisen som tilbys. Bankens fortjeneste ved handel er den andelen, om noen, av spreaden banken oppnår ved egen risikoavdekking.              

Hvordan oppnår banken fortjeneste fra min handel ?

Ved spothandel stiller DNB en pris (kurs) for både kjøp og salg av en valuta (mot en annen valuta). Forskjellen (spread) mellom kjøps- og salgskurs reflekterer tilsvarende forskjell i interbankmarkedet, inkludert en fortjeneste til DNB. Forskjellen mellom samtidige kjøps- og salgskurser varierer kontinuerlig i takt med markedssituasjon og tilgjengelig likviditet.

Eksempel:

Minimum spread i noen utvalgte valutakryss: EURNOK: 0,0032, USDNOK: 0,0032, CHFNOK 0,0036, EURUSD 0,00016

I tillegg beregner DNB en fortjeneste fra «rullering» av posisjoner fra en dag til en annen som utgjør fra 0,4 – 1% pro anno av eksponert beløp, avhengig av valutapar og markedsforhold.

Eksempel:

Bankens fortjeneste ved et innskudd på marginkonto på NOK 500.000 og en markedseksponering på NOK 5.000.000 (gearingfaktor 10) vil på ett år, med 0,9% margin, være NOK 45.000,-  eller NOK 123,30 pr dag. Med markedseksponering på NOK 12.500.000 (gearingfaktor 25) i ett år vil bankens fortjeneste være 112.500,- eller 308,20 pr dag.

Hvilke valutasorter er de mest handlede?

Valutasortene med den høyeste omsetningen er:
1. Amerikanske dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. Japanske yen (JPY)
4. Britiske pund (GBP)
5. Australske dollar (AUD)