Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på VPfinansiering og VPfinansiering m/forvalteroppgjør?

Standard VPfinansiering passer for kunder som kun handler hos DNB Markets, enten via en aksjemegler eller via internett. Mens tilleggstjenesten (VPfinansiering m/forvalteroppgjør) passer for kunder som ønsker å finansiere handler gjennom DNB uansett hvilken aksjemegler du handler hos. Du kan altså ikke handle via internett med tilleggstjenesten. Den andre forskjellen er størrelsen på finansieringsrammen, for VPfinansiering er minimumsrammen NOK 50.000, mens det for VPfinansiering m/forvalteroppgjør er en minimumsramme på NOK 1 million.

Hvem bør velge tilleggstjenesten VPfinansiering m/forvalteroppgjør?

Dersom du kun ønsker å handle gjennom DNB Markets vil du bare ha behov for standard VPfinansiering. Dersom du derimot ønsker å finansiere handler utført hos flere forskjellige meglerhus, vil Verdipapirfinansiering m/ forvalteroppgjør være et aktuelt produkt for deg, forutsatt at du får godkjent en finansieringsramme på minimum NOK 1 million.

Hvem kan få VPfinansiering?

Alle som har erfaring med verdipapirhandel og som har sendt inn MiFID skjema (er det mer enn år siden du sist endte inn, må det sendes et nytt), kan søke om å få innvilget en finansieringsramme til å handle aksjer.

Hvilke risiko tar jeg ved belåning?

Enhver investering innebærer at man tar en viss form for risiko. Mens enkelte verdipapirer har gjort det meget bra over en lengre periode, har andre gjort det direkte dårlig. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, aksjekurser vil kunne svinge fra dag til dag og enkelte aksjekurser svinger mer enn andre.
VPfinansiering er et kraftig finansielt verktøy som øker din potensielle fortjeneste, men som også kan øke dine tap. Hvis verdien på din portefølje faller, vil dine tap bli større enn hvis du hadde en ugearet portefølje, og at DNB Markets eksempelvis kan være nødt til å tvangsselge dine posisjoner ved kraftige kursfall.
Produktet passer derfor best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet.

Hvordan søker jeg om VPfinansiering?

For å få tilgang til VPfinansiering på internett må du være kunde av Aksjehandel på internett. Deretter kan du sende en søknad gjennom din nettbank. Dersom du kun ønsker å handle via megler kan du få søknadsskjema ved å henvende deg til din kundeansvarlige (megler/kundebehandler) i DNB, eller laste ned skjema på dnb.no/vpfinansiering og sende ferdig utfylt søknad direkte til Kundeetablering i DNB Markets, DNB Markets, Kundeetablerng, Postboks 7100, 5020 Bergen. DNB Markets videreformidler din søknad til relevant kredittavdeling.

Hvordan fungerer belåning?

VPfinansiering er en finansiering som benytter verdipapirer som sikkerhet. Du starter med egenkapital i form av en eksisterende portefølje eller kontanter, for så å geare for å utvide din portefølje. Din portefølje stilles som sikkerhet for finansieringen.
 
Slik fungerer gearing når du kjøper aksjer:
Du har for eksempel aksjer til en verdi av 100.000 NOK på din VPS-konto, med finansieringsverdi 60 %. Dersom du vil kjøpe ytterligere aksjer får du ved hjelp av VPfinansiering mulighet til å handle for ytterligere til 150.000 NOK. Beregning: 100.000/0,4 = 250.000 NOK. Det er altså finansieringsverdien på de aksjene du vil kjøpe som avgjør hvor stort beløp du kan handle for.

Hvilke verdipapirer kan man geare?

Du kan finansiere mellom 0 % og 85 % av markedsverdien på et hvert børsnoterte verdipapirer som DNB Markets stiller finansieringsgrad på. Denne prosentsatsen er det vi kaller finansieringsgrad (eller finansieringsprosent) og kan variere over tid, basert på blant annet volatilitet (kurssvingning) og likviditet (omsetningsvolum) på verdipapiret. En oppdatert liste over verdipapirer og dets finansieringsgrader finner du på dnb.no/vpfinansiering.

Hva koster det å søke om gearing?

Å søke om en finansieringsramme koster ingenting. Det koster heller ingenting å ha rammen. Det beregnes kun renter av benyttet ramme. Finansieringsrammen har p.t. en flytende rente. Det er derfor viktig at investor tar hensyn til eventuell endring i renten. Endringer i rente kunngjøres på tradisjonell måte i henhold til gjeldende regler for varslingsfrist.

Hvordan søker jeg om en høyere kredittramme?

Dersom du allerede er kunde av Aksjehandel på internett kan du sende inn søknad om VPfinansiering gjennom nettbanken.

Alternativt kan du få søknadsskjema ved å henvende deg til din kundeansvarlige (megler/kundebehandler) i DNB, eller laste ned skjema på dnb.no/vpfinansiering og sende ferdig utfylt søknad direkte til Kundeetablering i DNB Markets, DNB Markets, Kundeetablering, Postboks 7100, 5020 Bergen. DNB Markets videreformidler din søknad til relevant kredittavdeling.

Når godskrives jeg rente?

Innskuddsrente (kreditrenten) vil godskrives din handlekonto på årsbasis.

Når belastes jeg rente?

Utlånsrenten (debetrenten) belastes din handlekonto månedlig. Belastning av debetrenten vil medføre endringer på din saldo, og herunder også disponibelt beløp og tilgjengelig finansieringsramme. Du må derfor sørge for å ha nok penger på konto når denne debiteringen foretas, slik at overtrekk ikke forekommer. Skulle overtrekk likevel forekomme på bakgrunn av belastning av debetrenter, har investor normalt 14 dager på å dekke overtrekket.

Hvordan og når havner jeg i brudd?

Hvis markedet faller betydelig, kan din porteføljes finansieringsverdi bli lavere enn gearingen. Vi anbefaler at man alltid har en sikkerhet på minst 20 % av de pantsatte verdipapirenes finansieringsverdi. Dette for at du skal ha en buffer mot endringer i markedsverdi og/eller finansieringsgrad samt kapitaliserte renter.
 
Du kan også havne i brudd ved at finansieringsgraden i et papir reduseres, slik at din porteføljes finansieringsverdi reduseres og blir lavere enn hva som er trukket på kreditten.

Hva koster det å være i brudd?

Skulle du motta et marginvarsel, må du umiddelbart justere din portefølje slik at lånesaldoen er lik eller mindre enn din porteføljes finansieringsverdi. Dette kan gjøres på følgende måte:
  • sette inn penger på din handlekonto, slik at trekket på rammen reduseres
  • stille ytterligere sikkerhet i form av verdipapirer for å øke din porteføljes finansieringsverdi
  • selge deler av din portefølje å bruke pengene fra salget til å redusere trekket på rammen
Blir det ikke foretatt noe fra din side inne den oppgitte fristen (normalt innen 3 handelsdager fra vi varsler om marginbrudd), forbeholder DNB seg retten til å kunne tvangsselge hele eller deler av din portefølje for å redusere ditt trekk på finansieringsrammen. DNB forbeholder seg også retten til å kunne reagere tidligere en de nevnte 3 handelsdager hvis vi mener det er forhold i markedet som tilsier dette.

Når oppdateres min banksaldo?

Ved overføring av kontanter til din handelskonto vil dette oppdateres i Aksjehandelsløsningen på følgende tidspunkt i løpet av døgnet – kl 08:00, 09.30, 12:00, 14:00, 16:00 og 20:00. Kontantoverføring som gjøres for eksempel kl 10:00 vil derfor ikke oppdateres i Aksjehandelsløsningen før kl 12:00.

Hvordan tar jeg ut penger jeg har til gode fra min VPfinansiering?

Da din handlekonto tilknyttet VPfinansiering er sperret for andre transaksjoner enn kjøp og salg av aksjer. Må du dersom du ønsker å føre kontanter ut av din handelskonto enten sende en skriftlig anmodning til vpf@dnb.no eller du kan ringe vår kundeservice på telefon 55 21 96 65. Vi gjør oppmerksom på at du kun får overført til konti du selv eier eller disponerer.