Verdipapirtjenester

meglerrom DNB markets
Verdipapirtjenester yter en rekke tjenester til aktørene i verdipapirmarkedet. Våre kunder er både private og institusjonelle investorer som investerer i det norske og utenlandske verdipapirmarkedet samt selskaper som utsteder verdipapirer.

VPS-konto

For å handle eller eie norske verdipapirer må du ha en verdipapirkonto (VPS-konto).

Les mer om VPS-konto

Investortjenester

Du kan blant annet få innsyn i din VPS-konto eller belåne din aksjeportefølje.

Les mer om Investortjenester

VPfinansiering

Vi tilbyr finansiering av handel i verdipapirer.

Les mer om VPfinansiering

 

Norske og utenlandske verdipapir

Vi tilbyr verdipapirtjenester i over 40 markeder i hele verden

Les mer om Norske verdipapir
Les mer om utenlandske verdipapir


Selskapsservice

Vi forestår en rekke administrative tjenester for selskaper som utsteder aksjer og  obligasjoner.

Les mer om selskapsservice


Depotmottaker

Vi tilbyr lovpålagt kontroll av verdipapirfond og AIFer

Les mer om depotmottaker