DNB Helse

DNBHelseBanner
Tidlig hjelp og oppfølging er sentralt for å forebygge sykefravær.
DNB Helse er et verktøy til bedriften for å følge opp ansatte både før og under sykmelding.

Her finner du mer info om de enkelte tjenestene:

» DNB Helse

Here you will find more information about the services:

» DNB Health
» Health phone
» Healthcare guidance - sick leave lasting more than 4 weeks
» Crisis Assistance

Forslag på mail til medarbeidere som har vært sykmeldt utover 4 uker:

» Mail til ansatte

Suggested email to staff member reported sick more than 4 weeks

» Email to staff

Har du helseforsikring og behov for å bruke den?

» Klikk her

Do you have health insurance and in need of using it?

» Click here