Aktiv Helsehjelp - når du trenger det

bilde av dame
Aktiv Helsehjelp er en telefonbasert rådgivningstjeneste bemannet av helsepersonell som sikrer bedriftens medarbeidere profesjonell oppfølging ved helseplager. Målet er å få medarbeiderne tilbake i arbeid, redusere sykefraværet
og risikoen for uførhet.

Aktiv helsehjelp

Fordel for arbeidsgiveren

 • Forebygger og begrenser sykefravær
 • Trygghet for at medarbeiderne får god helsefaglig oppfølging når de trenger det, uavhengig av årsak
 • Bidrar til at medarbeideren kommer raskest mulig tilbake i arbeid

Fordel for medarbeideren

 • Rask, helhetlig og koordinert oppfølging av helsepersonell 
 • Favner både medisinske, psykososiale og sosiale problemstillinger
 • Spesialistutredning innen 10 dager ved behov
 • Hjelp til å finne raskeste behandling i offentlig helsevesen

Hvordan fungerer Aktiv Helsehjelp?

 • Aktiv Helsehjelp tas inn som en del av bedriftens rutine for oppfølging av sykemeldte.
 • Leder har hovedansvar for å melde inn sykemeldte medarbeidere til Aktiv Helsehjelp, men medarbeideren kan også selv ta direkte kontakt.
 • En rådgiver fra Aktiv Helsehjelp kontakter medarbeideren for å kartlegge helseplager og opplevelse av egen situasjon. Sammen lager de en plan for å få medarbeideren raskest mulig tilbake i arbeid. Medarbeideren får hjelp og oppfølgning inntil saken avklares.
 • Rådgiver er sosionom, har taushetsplikt og samarbeider med et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog og fysioterapeut.
 • Aktiv Helsehjelp leveres i samarbeid med Falck Healthcare Norge AS 

Høyt sykefravær?

Sykefravær
Sykefravær representerer en betydelig kostnad for de fleste bedrifter. I tillegg påvirker sykefravære og antall uføretilfeller prisen på både pensjonsforsikringer og personalforsikringer.
En sykefraværsdag koster arbeidsgiver i gjennomsnitt kroner 2.600.
Vil du vite hvor mye sykefraværet koster bedriften? Beregn sykefravære her.

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere

Daglig leder er pålagt ved lov å gjennomgå opplæring innen HMS. Opplæringen skal dokumenteres.
HMS-Startpakken inneholder e-læringskurs og materiell for å gi deg som daglig leder nødvendig kompetanse innen HMS.
Inkludert er også hjelpemidler for å etablere og innføre et HMS-system i din bedrift.
Prisen er kroner 1.050 (merverdiavgift-fritt) for mer informasjon og for å kjøpe, klikk her.
Kontakt oss
915 04800
Spørsmål