DNB Helse - få hjelp ved små eller store helseplager

bilde av dame
Tidlig hjelp og oppfølging er sentralt for å forebygge sykefravær. 
DNB Helse er et verktøy til bedriften for å følge opp ansatte både før og etter sykemelding.

Hva betyr DNB Helse for deg som kunde:

  • De ansatte har mulighet for hjelp og støtte ved små eller store helseplager.
  • Bedriften får et verktøy ved oppfølging av sykmeldte medarbeidere.
  • Bedriften bidrar til å ta et samfunnsanvar, sammen med DNB.

Dette vil du få tilgang til dersom du velger DNB Helse:

Helsetelefonen

Er du bekymret for din eller familiemedlemmers helse? Snakk med en erfaren sykepleier her og nå. Med helsetelefonen kan du ringe og få hjelp til alle døgnets tider. Du kan også få resept og henvisninger for enkle helseproblemer. 

Helselos

Er du sykmeldt og usikker på hvordan det går - får du den oppfølgingen du har behov for? Da kan du kontakte Helselos. Helselosen hjelper deg å kartlegge ditt behov for hjelp og oppfølging, og bistår deg videre i prosessen.

Kriseassistanse

Noen ganger kommer behovet for hjelp veldig akutt. Kriseassistanse er et tilbud om psykologisk førstehjelp til deg som har opplevd en akutt hendelse av en så alvorlig karakter at rask tilgang til krisepsykolog er nødvendig. Telefonen er døgnbemannet 365 dager i året. 

Pris og veiledning

  • Mange av våre bedriftskunder kan få fri tilgang til DNB Helse. Dersom dette ikke gjelder din bedrift kan du legge til forsikringsdekninger for å få denne tilgangen. Alternativt kan du kjøpe tilgang til DNB Helse.
  • Er du usikker? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg og ser hva som passer for deg og din bedrift.