Annen sykdom forsikring

bilde av mann

Her sikrer du dine ansatte en utbetaling ved varig arbeidsuførhet, selv når sykdommen ikke er relatert til yrket.

Hva er annen sykdom?

Annen sykdom dekker sykdom som ikke er yrkesutløst, altså der Yrkesskadeforsikring ikke strekker til.
De ulike elementene i denne forsikringen er valgfrie, noe som innebærer at din bedrift selv kan utvide eller velge bort enkelte dekninger etter eget ønske og behov.

Fordeler

Bedriften

  • Viser ansvar overfor ansatte med familie
  • Personalgoder skaper lojalitet og konkurransefortrinn


Ansatte

  • Blir forsikret for sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom eller arbeidsulykke
  • Gir økonomisk trygghet ved uførhet som skyldes sykdom
  • Forsikringen gjelder både på jobb og privat
  • Reduserer behov for egen uføreforsikring
  • Forsikring administrert og betalt av arbeidsgiver

Hva kan forsikringen dekke?

Tap av arbeidsevne og inntekt

Erstatning gis ved varig ervervsmessig uførhet fra og med 40 %.

Størrelsen på erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden.

 

Ménerstatning

Erstatning gis for varig medisinsk invaliditet over 50 %.

 

Eksempler på sykdommer som dekkes:

  • Kreft
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Belastningslidelser

Se forsikringsvilkår for Annen sykdom