Beregninger av kostnader ved sykefravær

 
350000 250000 1500000 10000  Kr. false 9
 
2.0 0.0 10.0 0.1  % false 4
 
3.5 0.0 10.0 0.1  % false 4
-
-
-
Kostnader ved korttidssykefravær
Sykelønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Personalkostnader
Økte produksjonskostnader
Kostnader per fraværsdag
Kostnader per ansatt per år
Kostnader per år

Kostnader ved langtidssykefravær
Personalkostnader
Økte produksjons- og administrasjonskostnader
Kostnader per fraværsdag
Kostnader per ansatt per år
Kostnader per år
Totalkostnader
Kontakt oss - Åpningstid mandag - torsdag 08 - 17 fredag 08 - 16.
915 04800
Spørsmål