dame som arbeider

Få dine ansatte raskere tilbake på bena etter sykdom. Helseforsikring sikrer hurtig medisinsk behandling på privatklinikk innen 20 dager.

Hva er helseforsikring?

Forsikringen garanterer undersøkelse og behandling innen 20 dager, de fleste blir behandlet enda raskere.

Forsikringen er et samarbeid med If Skadeforsikring. Deres nett av private sykehus og spesialister gir de ansatte rask og enkelt tilgang til privat behandling.

Forsikringen gjelder behandling i Norden: Finner ikke If Skadeforsikring kapasitet eller egnet kompetanse i Norden kan det henvises til helsetjeneste andre steder i Europa.

Fordeler

Bedriften

  • Ansatte raskere tilbake på jobb
  • Viser ansvar ovenfor ansattes helse
  • Står sterkere i konkurransen om god arbeidskraft


Ansatte

  • Åpner for å ta den ansatte ut av offentlig helsekø
  • Kortere ventetid ved utredning og sykehusbehandling
  • Færre og kortere sykemeldinger
  • Får dekket mye kostnader innenfor medisinsk behandling som vedkommende ellers måtte ha betalt selv

Visste du at:

Gjennomsnittlig ventetid for behandling på sykehus var 71 døgn per mars 2012. 

(Kilde: regjeringen.no)