Sykeavbruddsforsikring

bilde av forsikret mann

Med Sykeavbruddsforsikring kan du sikre din egen bedrift dersom du skulle bli syk.

 

Hva er sykeavbrudd?

Sykeavbruddsforsikring vil kunne dekke dine driftsutgifter hvis du skulle bli syk. Forsikringen dekker også din lønn utover hva du vil få i dagpenger fra folketrygden dersom du blir syk. Forsikringen passer spesielt bra til deg som er selvstendig næringsdrivende, tar ut mer enn 6 G, og hvor det ikke er andre ansatte med riktig kompetanse til å lede virksomheten i ditt sykefravær.

Fordeler

Selvestendig næringsdrivende/innehaver av egen bedrift

  • Sikrer din egen fulle lønn ved sykdom
  • Sikrer dekning av løpende driftsutgifter


Ansatte

  • Sikrer arbeidsplassene i ditt sykefravær

Hva kan forsikringen dekke?

Skade eller sykdom som forårsaker at du blir minst 50 prosent arbeidsufør og som medfører fravær fra arbeidsstedet.


Dagpenger til dekning av din tapte inntekt

Forsikringen omfatter dagpenger basert på din pensjonsgivende inntekt hvis du blir minst 50 prosent arbeidsufør som følge av skade eller sykdom. Forsikringen dekker kun den del av inntekten som overstiger 6 G og begrenset oppad til 12 G.


Dagpenger til dekning av faste driftsutgifter

Forsikringen omfatter dagpenger basert på faste driftsutgifter hvis du blir minst 50 prosent arbeidsufør som følge av skade eller sykdom.

 

» Se vilkår for sykeavbruddsforsikring

 

Hva tjener du?

Du kan i dag få dekket lønn inntil 555 456 kroner fra folketrygden ved sykeavbruddsforsikring.

Tjener du mer enn dette, bør du vurdere en sykeavbruddsforsikring

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. mai 2019 er 99 858 kroner.