Forsikringsvilkår

Her finner du forsikringsvilkår for personalforsikring. Ikke alle våre vilkår er standardiserte. Kontakt oss hvis det du leter etter ikke er listet opp nedenfor.
Generelle vilkår for personalforsikring
De generelle vilkår sammen med med forsikringens spesielle vilkår, som du finner i venstre kolonne, gir deg total oversikt over hva som er dekket.

Generelle vilkår

 
Kontakt oss - Åpningstid mandag - fredag 08 - 18.
915 04800
Spørsmål