Personalforsikring for dine ansatte

Personalforsikringer gjør din bedrift attraktiv og skaper lojalitet. De utgjør samtidig en relativt liten andel av totale lønnskostnader til dine ansatte.

Mest valgte personalforsikringer

Yrkesskadeforsikring
Lovpålagt - dekker sykdom og skader på arbeidsplassen
Til Yrkesskadeforsikring
Gruppelivsforsikring
Engangsutbetaling ved død
Til Gruppelivsforsikring
Annen Sykdom
Engangsutbetaling ved uførhet som følge av sykdom
Til Annen Sykdom
Fritidsskadeforsikring
Skader kan også skje i fritiden
Til Fritidsskadeforsikring 
Ulykkesforsikring
Engangsutbetaling ved ulykke
Til Ulykkesforsikring
Innskuddspensjon og Yrkesskadeforsikring
Lovpålagt pensjon og forsikring
Til Innskuddspensjon og Yrkesskadeforsikring 

Øvrige personalforsikringer

Sykeavklaring
Sykelønn
Sykeavbrudd
Kompanjongforsikring
Nøkkelpersonforsikring

 

Øvrige tjenester

Nettløsning - administrasjon av egne avtaler

Skademelding og vilkår

Skademeldinger og andre skjema
Forsikringsvilkår
Helseforsikring - meld skade